Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett tredje kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i tredje kvartal 2024.
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil styrke strømkundens rettigheter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regu...
Publisert 13.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Husholdningene byttet kraftleverandør 62 541 ganger i første kvartal 2024

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det 36 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 35 000 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i januar med 22 428 bytter.
Publisert 11.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Avbrotstatistikken 2023

I 2023 var leveringspålitelegheita på 99,974 prosent. Det vil seie at 0,026 prosent av den elektriske energien ikkje nådde fram til straumkunden på grunn av feil eller utkoplingar. Det viser avbrot...
Publisert 05.06.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME vil ha raskere tilknytning til strømnettet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender på høring forslag om to endringer i inntektsreguleringen som vil bidra til at nettkunder får tilknytning til strømnettet raskere.
Publisert 28.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME pålegger ikke Statnett å nettoavregne plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at plusskunder skal fortsette å avregnes basert på dagens praksis med målt utveksling. Det betyr at forbruk og produksjon summeres hver for se...
Publisert 23.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME godkjenner Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.
Publisert 22.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har kartlagt nettselskapenes valg av nettleiemodeller

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har kartlagt alle nettselskapenes nettleiemodell for kunder i lavspentnettet. Kartleggingen viser at alle med unntak av tre nettselskap benytter samme...
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har undersøkt hvor motstandsdyktig kraftmarkedet er mot cyberangrep

Kraftmarkedet er motstandsdyktig mot cyberangrep på blant annet kraftbørser. Det viser en konsekvensanalyse av cyberangrep på et utvalg markedsplattformer i Norge og Europa. Analysen er utført av D...
Publisert 21.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Det blir ingen utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett andre kvartal 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at Statnett ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2024.
Publisert 20.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Størst økning i plusskunder på ett år

I løpet av 2023 har 11 830 strømkunder begynt å produsere egen strøm og blitt plusskunder. Det er den største økningen i antall plusskunder på ett år. Det viser plusskundestatistikken fra Regulerin...
Publisert 19.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Antall leverandørskifter mer enn halvert siden 2022

Husholdningene byttet kraftleverandør 70 757 ganger i løpet av fjerde kvartal 2023. Dette er et mye lavere antall enn for de siste årene. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 var det 67 prosent f...
Publisert 15.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Effekt og forbruk skal inn i inntektsreguleringen av nettselskapene

En ny rapport ser på hvordan effekt og kundenes forbruk kan tas inn i modellen for å beregne nettselskapenes inntekter. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker innspill på rapporten.
Publisert 11.03.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi jobber for raskere tilknytninger

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) publiserer i dag en rapport som undersøker mekanismer som kan bidra til at nettselskapene tilknytter kunder raskere til strømnettet, og inviterer alle...
Publisert 27.02.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi