Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE foreslår å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser til nordisk balanseavregning og Elhub

For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsning...
Publisert 12.12.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Flere strømleverandørskifter i tredje kvartal 2016

Det ble gjort 25 prosent flere strømleverandørskifter blant husholdningene i tredje kvartal 2016 enn i 2015 i samme periode, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Den gjennomsnittl...
Publisert 08.12.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Konsulentrapport om avbruddsrapportering

Alle strømavbrudd i Norge skal registreres og rapporteres til NVE. Data om avbrudd brukes til å beregne kostnadene ved avbrudd og til produksjon av avbruddsstatistikk. En ny konsulentrapport avdekk...
Publisert 30.11.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Viktig å forstå nettleien

Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke ko...
Publisert 23.11.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Stor økning i leverandørskifter

Det ble foretatt 54 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Samtidig tyder nye tall på at 46 prosent av nor...
Publisert 17.11.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Rapport om reguleringen av systemansvaret

Dagens regulering gir ikke alltid Statnett tilstrekkelig insentiver til å velge tiltak som samlet sett gir den laveste kostnaden for samfunnet når de utøver systemansvaret. Det kommer frem i en rap...
Publisert 07.11.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

CEER-rapport om leveringskvalitet på elektrisitet og gass i Europa er publisert.

CEER (Council of European Energy Regulators) har publisert sin sjette rapport om leveringskvaliteten på strøm og gass i Europa.
Publisert 01.11.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Veileder til leveringskvalietsforskriften er nå tilgjengelig

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.
Publisert 28.10.2016
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi