Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

RME varsler inntektsrammer på 42,1 milliarder for 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt varsel om inntektsramme for 2024.  For alle nettselskaper, unntatt Statnett, blir inntektsrammene på 24,9 milliarder. Statnett får en ramme p...
Publisert 18.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Fortsatt stor økning i plusskunder i 3. kvartal 2023

Økningen i antall strømkunder med egen produksjon fortsetter, og i løpet av 3. kvartal 2023 har det kommet 3 199 nye plusskunder. Dette viser nye tall i statistikken til Reguleringsmyndigheten for...
Publisert 11.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Fortsatt lave tall for bytte av kraftleverandør

Husholdningene byttet kraftleverandør 52 985 ganger i tredje kvartal 2023. Færrest bytter ble gjort i juli, med 14 713 leverandørbytter. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 og 2021, er det en red...
Publisert 05.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene (2022)

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har publisert den årlige oversikten over nøkkeltallene fra nettselskapene. Oversikten viser en nedgang i investeringene i transmisjon- og regionalnette...
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

AMS 2.0 - Neste generasjon smarte strømmålere

2023-sommerstudenter hos Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) oppfordrer til nytenkning, tilpasning til brukerbehov og nøye vurdering av implementering av AMS 2.0 i målepunkter.
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

158 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter skal utbetales til nettselskaper i områder med høye kraftpriser

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at selskaper i områder med høye kraftpriser skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 158 millioner kroner for fjerde k...
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME undersøker Nord Pools håndtering av Kinect Energys feilhandel

På vegne av reguleringsmyndighetene i Finland, Sverige, Danmark og Norge skal Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) undersøke feilhandelen som nylig skjedde på Nord Pool.
Publisert 01.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME varsler tvangsmulkt til ni kraftleverandører

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni kraftleverandører har ikke rettet avvik og vil motta varse...
Publisert 27.11.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi