Publisert 11.11.2021 , sist oppdatert 02.01.2024

Hydrologiske data til kraftsituasjonsrapporten

Denne siden viser historikken av hydrologiske data for prisområder i Norge som publiseres hver uke i kraftsituasjonsrapporten . Siden viser sammenhengen mellom nedbørsenergi, nyttbart tilsig, snø og hydrologisk balanse. Data er tilgjengelig på ukesbasis, og du kan velge hvilke år du vil se i tabellene. Prognosen for inneværende uke vises også i rapporten. Du kan laste ned data ved å gå på Tabell visning.

 

Dette verktøyet er under utvikling. Dersom du har innspill eller forslag til forbedring, gi oss gjerne en tilbakemelding

Nedbørsenergi er et estimat på mengden energi i nedbøren som faller i kraftverkenes nedbørsfelt i løpet av uka, fratrukket fordamping. Denne verdien kan derfor være negativ. Nyttbart tilsig viser mengden energi i vannet som renner til vannmagasiner og kraftverk i løpet av uka. Hydrologisk balanse er summen av avviket fra det historiske gjennomsnittet i magasinfyllingen (se magasinstatistikken), og avviket fra det historiske gjennomsnittet i snømagasiner, mark- og grunnvann, i den aktuelle uka. Vi bruker de siste 20 årene som referanseperiode.

Energimengdene i denne rapporten er oppgitt med nettoverdier (unntatt for magasinfyllingen som er bruttoverdier). Det betyr at kun den mengden vann som går til kraftproduksjon er inkludert. Flomtap og vann som går til å oppfylle minstevannføringskrav er trukket fra.

HBV-modeller beskriver hvordan vannet fra kraftverkenes nedbørsfelt beveger seg i terrenget, fordamper, eller lagres som snø, markvann eller grunnvann. Til slutt ender vannet opp som tilsig til magasiner eller kraftverk. Inngangsdata til modellen er landsdekkende nedbør- og temperaturgrid fra Meteorologisk institutt (nytt datagrunnlag tatt i bruk 15. desember 2021), og modellen kalibreres mot observert tilsig eller avløp. Videre får vi et estimat på hvor mye av tilsiget som blir omgjort til kraftproduksjon fra energiekvivalenter. Dermed kan vi omregne mengden vann i de ulike stadiene av HBV-modellen til kraftproduksjon. 

Metoden beskrevet over brukes til å beregne nedbørsenergi, nyttbart tilsig, snømagasiner, markvann og grunnvann. Unntaket er nyttbart tilsig fra og med 2015. Da beregnes nyttbart tilsig basert på kraftproduksjon og magasinfylling. Historisk maksimum, minimum og gjennomsnitt for nyttbart tilsig er derimot basert på tall fra HBV-modeller. Alle verdier som brukes i rapporten, utenom kraftproduksjon (og dermed nyttbart tilsig basert på kraftproduksjon og magasinfylling), er referert til dagens produksjonssystem.

Dataene er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no

Kontaktperson

Maria Sidelnikova

E-post: msi@nve.no