Publisert 21.02.2023 , sist oppdatert 22.04.2024

Webinarer

Her finner du opptak av NVEs webinarer om naturfare. 

;

NVEs naturfareseminar om aktsomhetskart for kvikkleireskred

 • Hva er aktsomhetskart for kvikkleireskred?
 • Hvordan bruke kartet i arealplaner?
 • Hvordan er kartet laget?

Webinaret ble arrangert 18. april 2024

Webinar om aktsomhetskart for kvikkleireskred (youtube.com)

;

NVEs naturfareseminar om overvann

 • Hvordan skal overvannsveilederne brukes?
 • Hvilke anbefalinger har NVE har til kartlegging av fare og skade fra overvann?
 • Hvordan kan dette innarbeides i kommunale arealplaner

Webinaret ble arrangert 10. januar 2024

Webinar om overvann (youtube.com)

;

Hvordan kan kommuner og beredskapsaktører bruke og forstå snøskredvarselet på varsom.no?

 • Hvordan kan du bruke varselet og bidra med observasjoner?
 • Hvem har hvilken rolle i beredskapssituasjoner? 
 • Er det bebyggelse som er utsatt for snøskredfare i din kommune?

Webinaret ble arrangert 12. desember 2023

https://youtu.be/GeCEDzDwn8o?si=6G5Ye30jiQJvYV6l

;

NVEs sikringshåndbok

 • Hva er sikringshåndboka og hvem kan bruke den?
 • Hva slags informasjon finner du innenfor de tre ulike temaene «flom og erosjon", «kvikkleireskred" og «skred i bratt terreng»?
 • Hvordan kan du bruke sikringshåndboka når du skal jobbe med miljø og miljøtilpassing av sikringstiltak?

Webinaret ble arrangert 16. november 2023

​https://youtu.be/g8nV1DFcRxQ

;

NVEs nye aktsemdkart for snøskred 

 • Metodikk og utvikling
 • Korleis kan din kommune bruke dei nye karta i arealplanlegginga?
 • Skog som vern mot skred - regelverk

Webinaret ble arrangert 22. juni 2023​

https://youtu.be/BUvVGg_RKBo

;

Hvordan ivareta sikkerhet mot kvikkleireskred i arealplan og byggesak?

 • Hva er kvikkleire og når utgjør den en fare?
 • Hvilken dokumentasjon må legges til grunn i arealplaner og byggesaker for å dokumentere sikkerhet mot kvikkleireskred?
 • Er det like strenge krav til dokumentasjon av sikkerhet for små tiltak som større tiltak?

Webinaret ble arrangert 25. mai 2023​

https://youtu.be/aHl4mxOOLio

;

Tilskuddsordninger for håndtering av naturfare 

 • Om tilskuddsordningene og forskriften
 • Tilskudd til flomfarekartlegging, kartlegging av fare for skred i bratt terreng, utredning av kvikkleiresoner
 • Tilskudd til sikringstiltak, miljøtiltak, kartlegging av kritiske punkt
 •  Spørsmål og svar

Webinaret ble arrangert 29. mars 2023​

https://youtu.be/l4g0zReP7KA

;

Flom og skred i kommuneplaner

 • Hvordan skal kommunene ta hensyn til flom og skred i kommuneplanens arealdel
 • Gjennomgang av ny kartbasert veileder
 • Veien fra kartlegging av naturfare til plankart og bestemmelser
 • Spørsmål og svar

Webinaret ble arrangert 9. februar 2023

https://youtu.be/Duy3J4nyIVs