Publisert 21.02.2023 , sist oppdatert 27.06.2023

Webinarer

Her finner du opptak av NVEs webinarer om naturfare. 

NVEs nye aktsemdkart for snøskred 

 • Metodikk og utvikling
 • Korleis kan din kommune bruke dei nye karta i arealplanlegginga?
 • Skog som vern mot skred - regelverk

Webinaret ble arrangert 22. juni 2023​

Hvordan ivareta sikkerhet mot kvikkleireskred i arealplan og byggesak?

 • Hva er kvikkleire og når utgjør den en fare?
 • Hvilken dokumentasjon må legges til grunn i arealplaner og byggesaker for å dokumentere sikkerhet mot kvikkleireskred?
 • Er det like strenge krav til dokumentasjon av sikkerhet for små tiltak som større tiltak?

Webinaret ble arrangert 25. mai 2023​

Tilskuddsordninger for håndtering av naturfare 

 • Om tilskuddsordningene og forskriften
 • Tilskudd til flomfarekartlegging, kartlegging av fare for skred i bratt terreng, utredning av kvikkleiresoner
 • Tilskudd til sikringstiltak, miljøtiltak, kartlegging av kritiske punkt
 •  Spørsmål og svar

Webinaret ble arrangert 29. mars 2023​

Flom og skred i kommuneplaner

 • Hvordan skal kommunene ta hensyn til flom og skred i kommuneplanens arealdel
 • Gjennomgang av ny kartbasert veileder
 • Veien fra kartlegging av naturfare til plankart og bestemmelser
 • Spørsmål og svar

Webinaret ble arrangert 9. februar 2023