Publisert 28.06.2021 , sist oppdatert 31.01.2023

Tilgjengelighetserklæring for NVE.no

Kommunikasjonsavdelingen i NVE er ansvarlige for nve.no.  Se vår tilgjengelighetserklæring på uustatus.

NVE skal:

• Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
• Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
• Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
• Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
• Følge forskrift om universell utforming av IKT.
• Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

• Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
• Vi har et klart og tydelig språk.
• Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
• Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
• Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
• Alle bilder skal ha alt-tekst.
• Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.

Status for nve.no

• 66,83 av 100 poeng. (01.02.23)
Skåren er basert på verktøyet Monsido Accessibility Compliance, som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Dette jobber vi med

• Øke skåren i Monsido Accessibility Compliance.
• Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1, før det blir tatt inn i det norske regelverket.
• Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Hente innhold fra nve.no

• Bilder og tekst kan benyttes fritt mot kreditering.
• Direkte sitater skal skrives som sitat (<blockquote>) og krediteres med direkte lenke.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

• Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
• Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: nve@nve.no