Publisert 14.06.2021 , sist oppdatert 29.02.2024

Kontakt

Du kan kontakte oss på e-post, brev, skjema eller telefon. Alle henvendelser behandles etter samme prosedyrer og legges inn fortløpende i postjournalen.

Sentralbord

(+47) 22 95 95 95
09.00 –10.30
11.30 - 14.00 
E-post: nve@nve.no
Fax: 22 95 90 00 

Pressetelefon

(+47) 48 99 76 67 (ikke sms)
E-post: pressevakt@nve.no

 

Beredskapstelefon

(+47) 90 99 22 31 (ikke sms)
E-post: beredskap@nve.no
Henvender du deg i en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer. Postjournalen er offentlig tilgjengelig for alle, og navnet ditt vil bli synlig der når du sender e-post eller brev til oss. Vi tar imot saklige, kritiske innspill. Hets, sjikane og trusler mot NVE-ansatte tolereres ikke. Henvendelser som inneholder hets, sjikane eller grove trusler mot ansatte i NVE vil bli politianmeldt.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Mer informasjon om NVEs beredskapsrolle

Varslingstjenestene

Flomvarsling

40 43 60 00 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
flomvarsling@nve.no

Geovakt fjellskred 

474 55 454, døgnbemannet (ikke sms)
geosvf@nve.no 

Jordskredvarsling

40 02 87 77 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarsling

48 88 01 00 (ikke sms)
07.00–20.00 alle dager
snoskredvarsling@nve.no

Regionkontor

Region Nord (RN):

Kongens gate 52-54 Capitolgården,
8514 Narvik

Region Midt-Norge (RM):

Abels gate 9
7030 Trondheim

Varemottak:
Professor Brochs gate 20
7030 Trondheim

Region Vest (RV):

Naustdalsvegen 1b
6800 Førde

Region Øst (RØ):

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar

Region Sør (RS):

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg

Hovedkontoret

Post, besøk og varelevering:

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Elektronisk faktura til NVE