Publisert 14.06.2021 , sist oppdatert 11.08.2023

Kontakt

Du kan kontakte oss på e-post, brev, skjema eller telefon. Alle henvendelser behandles etter samme prosedyrer og legges inn fortløpende i postjournalen.

Sentralbord

(+47) 22 95 95 95
08.00–15.00 (15.05–14.09)
08.00–15.45 (15.09–14.05)
E-post: nve@nve.no
Fax: 22 95 90 00 

Pressetelefon

(+47) 48 99 76 67 (ikke sms)
E-post: pressevakt@nve.no

 

Beredskapstelefon

(+47) 90 99 22 31
Døgntilgjengelig
E-post: beredskap@nve.no
Henvender du deg i en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer. Postjournalen er offentlig tilgjengelig for alle, og navnet ditt vil bli synlig der når du sender e-post eller brev til oss. Vi tar imot saklige, kritiske innspill. Hets, sjikane og trusler mot NVE-ansatte tolereres ikke. Henvendelser som inneholder hets, sjikane eller grove trusler mot ansatte i NVE vil bli politianmeldt.

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Mer informasjon om beredskap i NVE

Varslingstjenestene

Flomvarsling

40 43 60 00 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
flomvarsling@nve.no

Geovakt fjellskred 

474 55 454, døgnbemannet (ikke sms)
geosvf@nve.no 

Jordskredvarsling

40 02 87 77 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarsling

48 88 01 00 (ikke sms)
07.00–20.00 alle dager
snoskredvarsling@nve.no

Regionkontor

Region Nord (RN):

Kongens gate 52-54 Capitolgården,
8514 Narvik

Region Midt-Norge (RM):

Abels gate 9
7030 Trondheim

Varemottak:
Professor Brochs gate 20
7030 Trondheim

Region Vest (RV):

Naustdalsvegen 1b
6800 Førde

Region Øst (RØ):

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar

Region Sør (RS):

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg

Hovedkontoret

Post, besøk og varelevering:

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Elektronisk faktura til NVE