Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 16.04.2024

Solkraft

Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er for tiden i rask vekst. Ved utgangen av 2023 var det litt over 600 MW solkraft knyttet til nettet i Norge,  viser tall fra Elhub. I løpet av 2023 ble det knyttet litt over 300 MW til nettet, noe som tilsvarer en dobling av den totale installerte effekten i løpet av året. Den totale installerte effekten gir en forventet årlig energiproduksjon fra solceller på rundt 460 GWh, noe som tilsvarer 0,7% av all kraftproduksjon i Norge. Se full oversikt over nettilknyttet solkraft i Norge her.

 

 

Solkraftverk kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som for eksempel tradisjonelle hytteanlegg. Det er anleggene knyttet til nettet som vokser mest. Over 90 prosent av solkraften i Norge er nå knyttet til strømnettet. Rundt 5 prosent av solcelleanleggene i Norge er større anlegg på mer enn 50 kW, men står for halvparten av produksjonskapasiteten. De fleste av anleggene er montert på tak hos private og industri, og dekker primært eget forbruk.  

Ofte brukes benevnelsen MWp når det er snakk om produksjonskapasitet for solkraft. I våre tall bruker vi MW for enkelhets skyld, men når vi snakker om installert effekt for solkraft mener vi MWp. Forkortelsen MWp står for megawatt-peak, og brukes for å beskrive merkeeffekten til solkraftanleggene. Det vil si hvor mye effekt anleggene leverer under standard testforhold, blant annet med en gitt solinnstråling.

Hvor mye energi produserer et anlegg i Norge?

Hvor mye energi man kan få ut av en solcelle avhenger av mange forhold. Det aller viktigste er solinnstrålingen. Generelt sett er solinnstrålingen lavere jo lengre fra ekvator man er, men andre forhold som kjøligere luft og refleksjon fra snø påvirker ytelsen til solcellepaneler andre veien.

Et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året. For en enebolig med 20 000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av strømforbruket til boligen.

Konsesjonsbehandling av solkraftverk

NVE har utarbeidet et nettsted for å veilede aktører som ønsker å søke konsesjon om å bygge bakkemonterte solkraftverk i Norge. Se konsesjonsbehandling av solkraft