Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 08.05.2023

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapportene dokumenterer og kommenterer kraftmarkedsutviklingen i det foregående kvartalet samt de siste 12 måneder.