NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Korsvegen vannverk- uttak av grunnvann Ukjent Trøndelag Melhus 03.04.2020
Vedlikehold av kanalisert elevstrekning i Skillingstadelva Ukjent Trøndelag Nærøysund 03.04.2020
Vesleåe kraftverk - planendring STATSKOG SF Vestfold og Telemark Tinn 03.04.2020
Ny 300/132 kV transformator i Kollsnes transformatorstasjon BKK NETT AS Vestland Øygarden 03.04.2020
Ny 66 kV Harpefoss-Ringebu GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS Innlandet Sør-Fron, Ringebu 03.04.2020
132 kV Ålfoten - Rugsundøy - Deknepollen/Ålfoten og Deknepollen transformatorstasjoner SFE Nett AS Vestland Kinn, Bremanger 03.04.2020
Kvalsundet tidevannskraftverk Finnmark Tidal Energy AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Hammerfest 10.04.2020
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier