Oppdatert informasjon om NVEs arbeid

Konsesjonsprosesser i Finnmark

Oppdatert informasjon om NVEs arbeid

Konsesjonsprosesser i Finnmark

Statistikk veke 20

Magasinfylling

39,9% (+8% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

346,4 kr/MWh. (-32,1% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Energiomstillingen er en balansegang

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023

Energiomstillingen er en balansegang

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023

Jobb i NVE

Vil du være med og løse klima- og miljøutfordringer?

Jobb i NVE

Vil du være med og løse klima- og miljøutfordringer?

Faresonekart for din kommune