Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Statistikk veke 28

Magasinfylling

68,6% (+0,7% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

825 kr/MWh. (-11,1% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Dagens varsler fra Varsom

Finn faresonekart for din kommune

Vi jubilerer

Balansekunst - NVE gjennom 100 år

Vi jubilerer

Balansekunst - NVE gjennom 100 år