Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 27

61,4% / -0,3%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 1. kvartal 2018: 44,5
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 25 2018

398,2 kr/MWh  -7,9 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE