Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2015

Sum 4. kvartal - Husholdning 108 000
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 16,4 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 41 2016

289,1 kr/MWh  13,6% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Endring på 66 kV ledning Bogna-Steinkjer NTE NETT AS Nord-Trøndelag Steinkjer, Snåsa 26.10.2016
Vansjø - søknad om varig endring av manøvreringsreglement MOSS KOMMUNE Østfold Moss 01.11.2016
Reinvestering på eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn STATNETT SF Nordland, Troms Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Skånland 01.11.2016
300 (420) kV Modalen - Mongstad BKK NETT AS Hordaland, Sogn og Fjordane Modalen, Lindås, Austrheim, Masfjorden, Gulen 01.11.2016
Kontrollbygg ved Tokke koplingsstasjon STATNETT SF Telemark Tokke 04.11.2016
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 2. kvartal 2016:  35
MW: 453
GWh: 1344
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog

NVEs Kulturstrøm

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}
{{post .message}}{{post .description}}