Norges vassdrags- og energidirektorat

Se alle aktuelle saker.

Varsler fra varsom.no

Magasinfylling veke 4

69,3% / -1,5%
Les mer om vassmagasinstatstikken

Leverandørskifter 2015

Husholdning 73 700
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 12,9TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 4 2016

172,2 / -61,0 %
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Utvidelse av Bjørnegård transformatorstasjon Hafslund Nett As Akershus Bærum 14.02.2016
Elverum - konsesjon meddelt 01.12.2015 Eidsiva Bioenergi As Hedmark Elverum 16.02.2016
Forsterking 66 kV leidning Spanne-Klovning Haugaland Kraft As Rogaland Tysvær, Karmøy 17.02.2016
Pilotanlegg for tidevannskraft i Gimsøystraumen Norwegian Ocean Power As Nordland Vågan 18.02.2016
Vessingfoss kraftverk - Nytt koblingsanlegg Statkraft Energi As Sør-Trøndelag Tydal 22.02.2016
Se alle konsesjonssaker
Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog