Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Nettilknytning Stardalen kraftverk AS TINFOS AS Sogn og Fjordane Jølster 13.12.2019
132 kV Hadselfjorden - Hadsel STATNETT SF Nordland Hadsel 15.12.2019
Statnett SF - Lofotringen - Konsesjon - jording på 132 kVledninger i Lofotringen STATNETT SF Nordland, Troms Lødingen, Vågan, Hadsel, Sortland – Suortá, Kvæfjord 15.12.2019
Rød transformatorstasjon - Oppgradering og fornyelse STATNETT SF Telemark Skien 15.12.2019
Alcoa Mosjøen - 132 kV koblingsanlegg, likeretter og 172 kV jordkabel ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Nordland Vefsn 20.12.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier