Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 37

69,5% / +4,0%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2018: 29,7
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 36 2018

568,4 kr/MWh 1,9 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
132 kV kraftledning Brensholmen - Melfjordaksla - Silsand TROMS KRAFT NETT AS Troms Tromsø, Berg, Lenvik 28.09.2018
Grunnvannsuttak Sædalen Hordaland Vaksdal 01.10.2018
Breivikbotn transformatorstasjon HAMMERFEST ENERGI NETT AS Finnmark Hasvik 01.10.2018
Nye Utvik kraftverk UTVIK ELEKTRISITETSVERK SA Sogn og Fjordane Stryn 02.10.2018
132 kV Storvarden - Kobbkroken - Leirpollen - Varangerbotn/ny Kobbkroken, Leirpollen og Varangerbotn transformatorstasjoner Varanger KraftNett AS Finnmark Berlevåg, Tana, Nesseby 03.10.2018
Oppgraderinger ved Tunnsjødal transformatorstasjon og Nedre Fiskumfoss og Aunfoss kraftstasjoner NTE NETT AS Trøndelag Namsskogan, Grong 05.10.2018
Aunfoss kraftverk NTE ENERGI AS Trøndelag Grong 05.10.2018
132 kV Ålfoten - Rugsundøy - Deknepollen/Ålfoten og Deknepollen transformatorstasjoner SFE Nett AS Sogn og Fjordane Bremanger, Vågsøy 05.10.2018
Se alle konsesjonssaker