NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Dagens varsler fra varsom.no

NVEs podcast: Ny nettleie

Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Grøtsund transformatorstasjon og 132 kV kabel Kroken–Grøtsund TROMS KRAFT NETT AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Tromsø 26.10.2020
Planendring Onarheim kraftverk SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Vestland Kvinnherad 30.10.2020
Midlertidig fravvik fra slipp av minstevannføring fra dam Hekni AGDER ENERGI AS Agder Bygland 02.11.2020
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 39,0 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier