Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 23

56,8% / +2,1%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 1. kvartal 2018: 44,5
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 23 2018

439,7 kr/MWh  +8,7 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Landstrømanlegg på Lagmannsholmen KRISTIANSAND HAVN KF Vest-Agder Kristiansand 20.06.2018
Havøygavlen vindkraftverk ARCTIC WIND AS Finnmark Måsøy 20.06.2018
Regulering av Søbergsvatnet SMÅKRAFT AS Nordland Bindal 22.06.2018
Skomeåni minikraftverk Skomeåni Falleigarlag Aust-Agder Bygland 22.06.2018
Storebekk kraftverk STOREBEKK KRAFTVERK AS Aust-Agder Evje og Hornnes 22.06.2018
Tverråna kraftverk SØRKRAFT PROSJEKTUTVIKLING AS Vest-Agder Marnardal 22.06.2018
Skuåna kraftverk Ukjent Vest-Agder Marnardal 22.06.2018
Utvidelse av Sundland transformatorstasjon og 132 kV nettilknytning SKAGERAK NETT AS Vestfold Tønsberg, Sandefjord, Stokke, Færder 29.06.2018
Kiseåsen transformatorstasjon med 132 kV nettilknytning SKAGERAK NETT AS Telemark Skien, Notodden 29.06.2018
Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt til vindkraft i Øst-Finnmark STATNETT SF Finnmark Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger 30.06.2018
Se alle konsesjonssaker