NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Systempris veke 32

24,1 kr/MWh. 35,7 % (endring fra førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten.

NVEs podcast: Vindkraft

Hør flere episoder på Acast, iTunes, Google Podcasts eller Spotify.
 

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Vannuttak og regulering - Langstein Fisk settefiskanlegg SalMar AS Trøndelag Stjørdal 14.08.2020
Guleslettene GULESLETTENE VINDKRAFT AS Vestland Kinn, Bremanger 14.08.2020
Tellenes vindkraftverk TELLENES VINDPARK AS Rogaland Sokndal, Lund 21.08.2020
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier