Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2015

Sum 4. kvartal - Husholdning 108 000
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 15,5 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 27 2016

228,0 kr/MWh  -6,7 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
The Quartz Corp AS - Søknad om konsesjon til uttak av vann fra Hamnvatnet i Tysfjord kommune THE QUARTZ CORP AS Nordland Tysfjord 01.08.2016
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 1. kvartal 2016:  26
MW: 181
GWh: 456
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog

NVEs Kulturstrøm

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}
{{post .message}}{{post .description}}