Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 15

32,8% (-1,8 %)

Les mer om vassmagasinstatistikken

Systempris veke 14

380,3 kr/MWh. 3,7 % (endring fra førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten.

Banner - energiberedskapskonferanse

 

illustrasjonsbilde vindkraftseminar 2019

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Andmyran ANDMYRAN VIND AS Nordland Andøy 22.04.2019
Privatperson Anne Lysen - konsesjonssøknad om vannuttak til akvakultur Ukjent Oppland Gran 26.04.2019
Likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia Statnett SF Rogaland Suldal, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær 28.04.2019
Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING Hedmark Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset 01.05.2019
132 kV kraftledning Kråkerøy-Hvaler HAFSLUND NETT AS Østfold Fredrikstad, Hvaler 02.05.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 4. kvartal 2018:  44 | MW: 469 | GWh: 1 383

Norsk kraftproduksjon

TWh sum 4. kvartal 2018: 145,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier