Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Alcoa Mosjøen - 132 kV koblingsanlegg, likeretter og 172 kV jordkabel ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM Nordland Vefsn 20.12.2019
Mølledammen i Vesleelva - søknad om nedlegging SANDE KOMMUNE Vestfold Sande i Vestfold
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier