Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2016

Sum 3. kvartal - Husholdning 118 800
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 17,8 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 6 2017

320,1 kr/MWh  14,3% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Planendring Tafjord 5 - inntak av felt i Øvre Koppane TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS Møre og Romsdal Norddal 28.02.2017
Regulering av Rennedalsvatnet - Gjerde kraftverk SMÅKRAFT AS Hordaland Kvinnherad 28.02.2017
Midlertidig anlegg for nettilknytning til rigger i Djupvika DOLPHIN DRILLING AS Vest-Agder Flekkefjord 28.02.2017
Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Hordaland Odda 02.03.2017
Planendring Blåfjell pumpe STATKRAFT ENERGI AS Rogaland Hjelmeland 10.03.2017
Kleivelvi kraftverk MJØLFJELL UNGDOMSHERBERGE AS Hordaland Voss 10.03.2017
Haugamoen kraftverk VOSS ENERGI AS Hordaland Voss 10.03.2017
Tverrelvi kraftverk NGK UTBYGGING AS Hordaland Voss 10.03.2017
Bjørndalen kraftverk NGK UTBYGGING AS Hordaland Voss 10.03.2017
Togrovi kraftverk NGK UTBYGGING AS Hordaland Voss 10.03.2017
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 4. kvartal 2016: 39,3
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak sum 2016:  95
MW: 1323
GWh: 3837
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog