Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 10

38,6% / -3,6%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 4. kvartal 2017: 40,9
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 10 2018

416,5 kr/MWh  - 11,2 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Fornying og forlengelse av eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen og Kleivane - Sandnes kommune, Rogaland LYSE ELNETT AS Rogaland Sandnes 20.03.2018
Tolga kraftverk - Planendring Opplandskraft DA Hedmark Tolga 22.03.2018
Dam Ingierstrand - nedlegging OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Akershus Oppegård 23.03.2018
132 kV Kvaløysletta - Håkøybotn Troms Kraft Nett AS Troms Tromsø 27.03.2018
420 kV kabler Sogn-Ulven STATNETT SF Oslo Oslo 28.03.2018
Brekkvasselv kraftverk OLLE MICHELSEN AS Trøndelag Namsskogan 30.03.2018
Dam Sennerud - nedlegging NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS Akershus Sørum 03.04.2018
Dam Lundertjern - nedlegging NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS Akershus Skedsmo 03.04.2018
Dam Lunderås - nedlegging NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS Akershus Sørum 03.04.2018
Dam Bæreggtjernet - nedlegging NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS Akershus Sørum 03.04.2018
Se alle konsesjonssaker

Animasjon av Hardangerjøkulens mulige utvikling de neste 83 årene. (Animasjon: Laukon/NVE)