Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Enebakk datasenter GREEN MOUNTAIN AS Viken Enebakk 28.01.2020
Austerdalen transformatorstasjon Agder Energi Nett AS Agder Kvinesdal 31.01.2020
Oslo med Kolbotn FORTUM OSLO VARME AS Oslo, Viken Oslo, Nordre Follo 03.02.2020
Ny 132/66/22 kV transformator i Langeland transformatorstasjon HAUGALAND KRAFT NETT AS Vestland Tysnes 07.02.2020
132 kV Mauranger - Jukla - Eidesfossen HAUGALAND KRAFT NETT AS Vestland Kvinnherad, Ullensvang 07.02.2020
Nettilknytning av Fiveland kraftverk FIVELANDSELVA KRAFT AS Rogaland Sauda 09.02.2020
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier