Nå rekrutterer vi

Vil du være med og løse klima- og miljøutfordringer?

Nå rekrutterer vi

Vil du være med og løse klima- og miljøutfordringer?

Statistikk veke 15

Magasinfylling

28,8% (+1,8% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

346,4 kr/MWh. (-32,1% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Ny digital tidslinje for NVEs historie

Fra vannkraftens pionertid til det grønne skiftet

Ny digital tidslinje for NVEs historie

Fra vannkraftens pionertid til det grønne skiftet

Energiomstillingen er en balansegang

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023

Energiomstillingen er en balansegang

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2023

Faresonekart for din kommune