Norges vassdrags- og energidirektorat

Mulige driftsforstyrrelser på nve.no fredag 27. mai mellom kl. 21.00 og 24.00

Vi skal gjøre litt vedlikeholdsarbeid på våre databaseløsninger, og nve.no kan som følge av dette være utilgjengelig i kortere perioder mellom kl. 21.00 og 24.00, fredag 27. mai.

Varsler fra varsom.no

Magasinfylling veke 20

41,0% / +1,9%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Leverandørskifter 2015

Sum 4. kvartal - Husholdning 108 000
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 13,8TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 20 2016

231,5 kr/MWh  10,2% Endring fra førre veke
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Eikeelva kraftverk CLEMENS KRAFT AS Møre Og Romsdal Haram 30.05.2016
Ny Hovinmoen transformatorstasjon HAFSLUND NETT AS Akershus Ullensaker 30.05.2016
ARENDAL AGDER ENERGI VARME AS Aust-Agder Arendal 30.05.2016
132 kV Stokkeland - Ullandhaug, 132 kV Skeiane - Ullandhaug LYSE ELNETT AS Rogaland Sandnes, Stavanger 01.06.2016
420 kV Storheia - Trollheim/Storheia, Snillfjord og Trollheim transformatorstasjoner Statnett SF Møre Og Romsdal, Sør-Trøndelag Surnadal, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Rissa, Åfjord 03.06.2016
Adkomstvei og massedeponier for Salten transformatorstasjon. Høring av tilleggssøknad STATNETT SF Nordland Sørfold 06.06.2016
Søknad om agggregat II i Trollheim kraftverk STATKRAFT ENERGI AS Møre Og Romsdal Surnadal 10.06.2016
Se alle konsesjonssaker

Konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh totalt 2015: 143,4
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 1. kvartal 2016:  26
MW: 181
GWh: 456
Kilde: Ny kraftproduksjon

Energimerking av bygg

Energimerkede bygg 2015:  72 842
Kilde: energimerking.no

Aktuelle nyheter

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}

{{post .message}}

{{post .description}}

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog