Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Strømsparetips

Slik kommer du raskt i gang med å spare strøm

Strømsparetips

Slik kommer du raskt i gang med å spare strøm

Statistikk veke 11

Magasinfylling

38,3% (-2,5% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

865,1 kr/MWh. (-29,1% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Finn faresonekart for din kommune

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?