NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Elektrifisering av Hofsøya oppdrettsanlegg LERØY MIDT AS Trøndelag Frøya 13.06.2021
Brevik transformatorstasjon - søknad om konsesjon og ekspropriasjon LEDE AS Vestfold og Telemark Porsgrunn 15.06.2021
Revisjon av Vrenga, Gjuva og Høymyrelv (Vrengja kraftverk) SKAGERAK KRAFT AS Viken Flesberg 18.06.2021
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 44,1 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier


Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Podcast: Norges samlede behov for sikring mot flom og skred

Prosjektleder for FOSS Jaran Wasrud, regionsjef Toril Hofshagen og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund går igjennom hvordan NVE har kommet frem til estimatet og hvilke usikkerheter som er knyttet til kostnadsbehovet.

Du finner også episoden der du hører på podcast.