Norges vassdrags- og energidirektorat

Banner - energiberedskapskonferanse

Magasinfylling veke 11

38.4% / -2.1%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Ny Kaupanger transformatorstasjon SOGNEKRAFT AS Sogn og Fjordane Sogndal 25.03.2019
Ny 50 (132) kV kraftledning Stølaheia-Harestad-Nordø og ny Harestad transformatorstasjon LYSE ELNETT AS Rogaland Stavanger, Randaberg, Rennesøy 27.03.2019
Elverum EIDSIVA BIOENERGI AS Hedmark Elverum 27.03.2019
Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk E.ON WIND NORWAY, BRANCH OF E.ON WIND NORWAY Hedmark Nord-Odal 29.03.2019
Rendalen kraftverk - planendring Opplandskraft DA Hedmark Rendalen 01.04.2019
Svarthammaren vindkraftverk Trønderenergi Kraft AS/ Norsk Vind Energi AS/ Njordr AS Trøndelag Snillfjord 01.04.2019
Tyinkrysset vannverk VANG KOMMUNE Oppland Vang 05.04.2019
Grunnvannsuttak til Austmarka vannverk GIVAS IKS Hedmark Kongsvinger 05.04.2019
Økt regulering i Ljosvatn, regulering av Øvre- og Nedre Rundtjørn og regulering av Åmstadvatn NESET KRAFT AS Rogaland Lund 05.04.2019
Regulering av Sætravatnet NESET KRAFT AS Rogaland Lund 05.04.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 4. kvartal 2018:  44 | MW: 469 | GWh: 1 383

Norsk kraftproduksjon

TWh sum 4. kvartal 2018: 145,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier