Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 20

45,0% / +7,1%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 1. kvartal 2018: 44,5
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 20 2018

317,2 kr/MWh  32,8 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Grinidammen - delvis nedlegging Oslo, Akershus Oslo, Bærum 01.06.2018
Store Røstjern - vannuttak til snøproduksjon FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Buskerud Ringerike 01.06.2018
Nannestad skisenter - vannuttak til snøproduksjon NANNESTAD SKISENTER STIFTELSE Akershus Nannestad 01.06.2018
Bestum likeretterstasjon, Oslo SPORVEIEN AS Oslo Oslo 01.06.2018
132 kV Langeland (på Tysnes) - Stord HAUGALAND KRAFT NETT AS Hordaland Stord, Tysnes 01.06.2018
132 kV Ålfoten - Rugsundøy - Deknepollen/Ålfoten og Deknepollen transformatorstasjoner SFE Nett AS Sogn og Fjordane Bremanger, Vågsøy 05.06.2018
Tørdal transformatorstasjon SKAGERAK NETT AS Telemark Drangedal 06.06.2018
Se alle konsesjonssaker