Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 6

47.9% / -2.9%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Auka transformatoryting i Tomasgard transformatorstasjon SFE NETT AS Sogn og Fjordane Hornindal 19.02.2019
132 kV Elverum og Trysil EIDSIVA NETT AS Hedmark Våler i Hedmark, Elverum, Trysil 19.02.2019
Leikanger kraftverk - ny planendring SOGNEKRAFT AS Sogn og Fjordane Leikanger 20.02.2019
Omlegging 132 kV kraftledning mellom Knardalstrand og Roligheten SKAGERAK NETT AS Telemark Porsgrunn, Skien 27.02.2019
132 kV Storvarden - Kobbkroken - Leirpollen - Varangerbotn/ny Kobbkroken, Leirpollen og Varangerbotn transformatorstasjoner Varanger KraftNett AS Finnmark - Finnmárku Berlevåg, Deatnu – Tana, Unjárga – Nesseby 27.02.2019
Ny Leirdøla Transformatorstasjon STATNETT SF Sogn og Fjordane Luster 28.02.2019
Reinvestering på eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn STATNETT SF Nordland, Troms Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Skånland 28.02.2019
Djupdal kraftverk - Midlertidig senkning av vannstand GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS Buskerud Rollag 01.03.2019
Vannuttak i Sagelva til stamfiskanlegg MOWI NORWAY AS Nordland Sørfold 01.03.2019
Revisjon i Namsenvassdraget Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Trøndelag Raarvikhe – Røyrvik, Grong, Lierne 01.03.2019
Se alle konsesjonssaker

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 4. kvartal 2018:  44 | MW: 469 | GWh: 1 383

Norsk kraftproduksjon

TWh 3. kvartal 2018: 30,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 21,7 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE