Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2015

Sum 4. kvartal - Husholdning 108 000
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 16,4 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 42 2016

312,9 kr/MWh  8,2% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Vansjø - søknad om varig endring av manøvreringsreglement MOSS KOMMUNE Østfold Moss 01.11.2016
Reinvestering på eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn STATNETT SF Nordland, Troms Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Skånland 01.11.2016
300 (420) kV Modalen - Mongstad BKK NETT AS Hordaland, Sogn og Fjordane Modalen, Lindås, Austrheim, Masfjorden, Gulen 01.11.2016
Kontrollbygg ved Tokke koplingsstasjon STATNETT SF Telemark Tokke 04.11.2016
Omlegging av ledning ved Strinda transformatorstasjon STATNETT SF Sør-Trøndelag Trondheim, Malvik 07.11.2016
66 kV Veitastrond-Hafslo Luster Energiverk AS Sogn og Fjordane Luster 10.11.2016
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 2. kvartal 2016:  35
MW: 453
GWh: 1344
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog

NVEs Kulturstrøm

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}
{{post .message}}{{post .description}}