Norges vassdrags- og energidirektorat

Informasjon om vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter


Magasinfylling veke 41

79,4% / +2,6%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2018: 29,7
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 41 2018

380,6 kr/MWh -14,9 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 21,7 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Vannuttak til snøproduksjon på Brovold Friluftssenter - Sulua FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Oppland Lunner 19.10.2018
Nye Gjøv kraftverk VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Telemark Fyresdal 19.10.2018
Sagaelva kraftverk FLORA KOMMUNE Sogn og Fjordane Flora 19.10.2018
Bjøråa kraftverk NORDVEST ENERGI AS Trøndelag Høylandet 19.10.2018
Ytteråa kraftverk YTTERÅA KRAFTVERK AS Trøndelag Høylandet 19.10.2018
Haram vindkraftverk HARAM KRAFT AS Møre og Romsdal Haram 19.10.2018
132 kV Langeland-Otteråi HAUGALAND KRAFT NETT AS Hordaland Tysnes, Austevoll 20.10.2018
66 (132) kV Minne - Kvisler Eidsiva Nett AS Akershus, Hedmark Eidsvoll, Nord-Odal, Åsnes 22.10.2018
47 kV kabelanlegg Gamlebyen og Kråkerøy transformatorstasjon HAFSLUND NETT AS Østfold Fredrikstad 26.10.2018
66 kV Djupvik-Sandvikskaret MØRENETT AS Møre og Romsdal Herøy 29.10.2018
Se alle konsesjonssaker