Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 2

60.7% / -2.0%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Nytt fjordspenn over Langfjorden STATNETT SF Møre og Romsdal Molde, Rauma 21.01.2019
Flytting av mastepunkter ved Labo - 132 kV Gjøvik-Minne EIDSIVA NETT AS Akershus, Oppland Hurdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten 25.01.2019
47(132)kV kabelanlegg mellom Raa-Sandem transformatorstasjon HAFSLUND NETT AS Østfold Fredrikstad 31.01.2019
Se alle konsesjonssaker

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 3. kvartal 2018:  34 | MW: 467 | GWh: 1 105

Norsk kraftproduksjon

TWh 3. kvartal 2018: 30,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 21,7 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE