Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Ny 66/12 kV transformatorstasjon på Eitrheimsneset BOLIDEN ODDA AS Hordaland Odda 23.09.2019
22 kV kraftledning fra Gjervalåga og Melfjordbotn kraftverk CLEMENS KRAFT AS Nordland Rødøy 24.09.2019
Sørfjordelva og Sørfjordvatnet - Sørfjord stamfisk SALMOBREED SALTEN AS Nordland Sørfold 26.09.2019
Regulering og uttak av vatn frå Knappenvatnet Ukjent Hordaland Fjell 01.10.2019
Regulering av Trollsvatnet for Bruvollelva kraftverk SMÅKRAFT AS Trøndelag Snåase – Snåsa 01.10.2019
Nettilknytning av Lista datasenter LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS Vest-Agder Farsund 01.10.2019
Tysvær vindkraftverk TYSVÆR VINDPARK AS Rogaland Tysvær 01.10.2019
Bekkelukking på Bjerknes Ukjent Hedmark Eidskog 04.10.2019
132 kV kabel Hemmingstad - Flotmyr HAUGALAND KRAFT NETT AS Rogaland Haugesund 04.10.2019
132 kV Gomsrud - Skollenborg GLITRE ENERGI NETT AS Buskerud Kongsberg 04.10.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier