Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2016

Sum 2. kvartal - Husholdning 114 800
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 16,4 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 46 2016

329,4 kr/MWh  -2,8% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
132 kV Tangvik - Tilrem Helgeland Kraft AS Nordland Brønnøy, Vevelstad 11.12.2016
Hovsfjorden og Holsfjorden - omgjøring av vedtak E-CO ENERGI AS Buskerud Hol, Ål 15.12.2016
Revisjon av vilkår - regulering av Seljordsvatnet BØ KOMMUNE Telemark Bø, Seljord, Sauherad 15.12.2016
Revisjon av vilkår - Sundsbarmreguleringen SUNDSBARM KRAFTVERK DA Telemark Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid 15.12.2016
Holsreguleringen - revisjon av konsesjonsvilkår og ny reg.kons for priv. andeler E-CO Vannkraft AS Buskerud Hol, Ål 15.12.2016
Fister Smolt - endring av reguleringsregime FISTER SMOLT AS Rogaland Hjelmeland 16.12.2016
Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Aurdalsfjord FORENINGEN TIL BÆGNAVASSDRAGETS REGULERING Oppland Nord-Aurdal 20.12.2016
NTE Energi AS - Søknad om reetablering av Hundhammerfjellet vindkraftverk NTE ENERGI AS 20.12.2016
Sylling transformatorstasjon STATNETT SF Buskerud Lier 20.12.2016
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 3. kvartal 2016:  70
MW: 694
GWh: 1961
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog