Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2016

Sum 2. kvartal - Husholdning 114 800
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 16,4 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 48 2016

323,4 kr/MWh  -1,8% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/SmallLicenseList.cshtml)

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 3. kvartal 2016:  70
MW: 694
GWh: 1961
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog