Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 45

78.9% / -0.8%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Systempris veke 44 2018

418,5 kr/MWh 3,7 % (endring fra førre veke)

Spørsmål og svar om Veslemannen

NVE overvåker Veslemannen 24/7

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Krav om revisjon_regulering Hovatn, Fisstøylvatn og Raudvatn i Finndøla ARENDALS VASDRAGS BRUGSEIERFORENING Aust-Agder Valle 16.11.2018
Kongens dam - nedlegging BAMBLE BRUK AS Telemark Bamble 20.11.2018
Grunnvannsbrønn ved Renaelva Ukjent Hedmark Åmot 21.11.2018
Grunnåi kraftverk - Midlertidig senkning under LRV GRUNNÅI KRAFTVERK AS Telemark Seljord 26.11.2018
Se alle konsesjonssaker

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 3. kvartal 2018:  34 | MW: 467 | GWh: 1 105

Norsk kraftproduksjon

TWh 3. kvartal 2018: 30,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 21,7 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE