Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 7

50,0% / -3,4%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 4. kvartal 2017: 40,9
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 6 2018

376,5 kr/MWh  + 20,8 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

NVEs møtekalender
Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Nettilknytningen av Marker Vindpark - Høgås og Joarknatten vindkraftverk - Marker kommune, Østfold HAFSLUND NETT AS Østfold Marker 27.02.2018
132 kV leidning Østerbø - Stordal SFE Produksjon AS Sogn og Fjordane Høyanger 27.02.2018
Søknad om å slippe krav om minstevannføring fra Gaggavatn forbi Luostejok kraftverk LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Finnmark Porsanger 28.02.2018
Vannuttak til settefiskanlegg SMØLA KLEKKERI OG SETTEFISKANLEGG AS Møre og Romsdal Smøla 01.03.2018
Dalen 2 kraftverk JØRPELAND KRAFT AS Rogaland Strand 01.03.2018
132 kV Ertsmyra-Finså Agder Energi Nett AS Vest-Agder Sirdal 01.03.2018
Nettilknytning av Dønnesfjord Vindpark VINDKRAFT NORD AS Finnmark Hasvik 05.03.2018
Mo transformatorstasjon HELGELAND KRAFT AS Nordland Rana 08.03.2018
132 kV Hellestveit-Herum, Herum transformatorstasjon SKAGERAK NETT AS Telemark Bamble 08.03.2018
132 kV Sundsfjord-via Saltstrumen til Hopen - 132/22 kV Kjelling transformatorstasjon - 132/66/22 Saltstraumen transformatorstasjon NORDLANDSNETT AS Nordland Bodø, Gildeskål, Beiarn 09.03.2018
Se alle konsesjonssaker

Animasjon av Hardangerjøkulens mulige utvikling de neste 83 årene. (Animasjon: Laukon/NVE)