Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Strøm og strømpriser

Høye strømpriser og strømstøtte

Strøm og strømpriser

Høye strømpriser og strømstøtte

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Statistikk veke 3

Magasinfylling

50,2% (-1,6% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

859,3 kr/MWh. (-5,4% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Finn faresonekart for din kommune

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning