Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2016

Sum 2. kvartal - Husholdning 114 800
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 17,1 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 2 2017

271,2 kr/MWh  -7,3% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Ny Hovinmoen transformatorstasjon HAFSLUND NETT AS Akershus Ullensaker 27.01.2017
Utvidelse av Ustekveikja kraftverk USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA Buskerud Hol 31.01.2017
Tyri kraftverk CAPPELEN HOLDING AS Telemark Nome 31.01.2017
Statnett SF - Konsesjon - Nytt kontrollbygg Hove transformatorstasjon, Vik kommune, Sogn og Fjordane STATNETT SF Sogn og Fjordane Vik 01.02.2017
Seterkraft AS - Søknad om endret krav til slipp av minstevannføring SETERKRAFT AS Møre og Romsdal Sunndal 02.02.2017
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 3. kvartal 2016: 30,7
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 3. kvartal 2016:  70
MW: 694
GWh: 1961
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog