Norges vassdrags- og energidirektorat

Se alle aktuelle saker.

Varsler fra varsom.no

Magasinfylling veke 5

67,2% / -2,1%
Les mer om vassmagasinstatstikken

Leverandørskifter 2015

Husholdning 73 700
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 12,9TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 4 2016

172,2 / -61,0 %
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Utvidelse av Bjørnegård transformatorstasjon Hafslund Nett As Akershus Bærum 14.02.2016
Elverum - konsesjon meddelt 01.12.2015 Eidsiva Bioenergi As Hedmark Elverum 16.02.2016
Forsterking 66 kV leidning Spanne-Klovning Haugaland Kraft As Rogaland Tysvær, Karmøy 17.02.2016
Pilotanlegg for tidevannskraft i Gimsøystraumen Norwegian Ocean Power As Nordland Vågan 18.02.2016
Vessingfoss kraftverk - Nytt koblingsanlegg Statkraft Energi As Sør-Trøndelag Tydal 22.02.2016
66 kV jordkabel Vågåmo - Nugga As Eidefoss Oppland Vågå 25.02.2016
Senkning av terskel ved Løvfjorden Glommens Og Laagens Brukseierforening Hedmark Rendalen 25.02.2016
Se alle konsesjonssaker
Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog