Norges vassdrags- og energidirektorat

Varsler fra varsom.no

Magasinfylling veke 11

37,9% / -1,9%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Leverandørskifter 2016

Sum 3. kvartal - Husholdning 118 800
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 17,8 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 11 2017

266,7 kr/MWh  -9,3% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Uttak av vann fra Mistra til landbasert oppdrett RENDALSFISK AS Hedmark Rendalen 29.03.2017
Uttak og regulering av Onarheimvassdraget ALSAKER FJORDBRUK AS Hordaland Tysnes 31.03.2017
Nedre Lanes kraftverk SMÅKRAFT AS Rogaland Bjerkreim 31.03.2017
Øvre Lanes kraftverk SMÅKRAFT AS Rogaland Bjerkreim 31.03.2017
Stensrud kraftverk ØDERUD FOSSEKOMPANI AS Buskerud Modum, Øvre Eiker 31.03.2017
420 kV Mauranger - Samnanger STATNETT SF Hordaland Kvinnherad, Jondal, Kvam, Samnanger 31.03.2017
Lygna skisenter - midlertidig uttak av vann fra Svarttjern Ukjent Oppland Gran 01.04.2017
Lofotkraft AS - Anleggskonsesjon - 132 kV sjøkabel over Sundklakkstraumen - Vestvågøy og Vågan kommuner, Nordland LOFOTKRAFT AS 03.04.2017
Leikanger kraftverk SOGNEKRAFT AS Sogn og Fjordane Leikanger 06.04.2017
Gjerstadfossen kraftverk Gjerstadfossen Kraftverk SUS Hordaland Osterøy 07.04.2017
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 4. kvartal 2016: 39,3
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak sum 2016:  95
MW: 1323
GWh: 3837
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog