Banner - energiberedskapskonferanse

 

illustrasjonsbilde vindkraftseminar 2019

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Neselva II kraftverk Ukjent Sogn og Fjordane Gloppen 24.05.2019
Kjelstadfossen kraftverk SELBU ENERGIVERK AS Trøndelag Selbu 24.05.2019
132 kV Kvitfossen - Svolvær - Kleppstad - Fygle - Solbjørn/Kvitfossen, Svolvær og Kleppstad transformatorstasjoner Lofotkraft AS Nordland Flakstad, Vestvågøy, Vågan 27.05.2019
Bjerke IL - Uttak av vann for snøproduksjon BJERKE IDRETTSLAG Akershus Nannestad 31.05.2019
22 kV kabel - Sykkylven transformatorstasjon-Magerholm ferjekai MØRENETT AS Møre og Romsdal Ålesund, Sykkylven 31.05.2019
Løkaunet kraftverk STATKRAFT ENERGI AS Trøndelag Klæbu 01.06.2019
22 kV nettilknytning av Osdalen kraftverk TUSSA ENERGI AS Møre og Romsdal Volda 01.06.2019
Søknad om utvidelse 66 kV distribusjonsnett i Odda ODDA ENERGI NETT AS Hordaland Odda 03.06.2019
420 kV spenningsoppgradering Sogndal-Aurland og Sogndal-Ramnaberg STATNETT SF Sogn og Fjordane Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal 03.06.2019
Nettilknytning Kjølberget vindkraftverk EIDSIVA NETT AS Hedmark Våler i Hedmark 04.06.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier