Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Statistikk veke 37

Magasinfylling

63,3% (-1,6% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

976,8 kr/MWh. (+10,8% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Dagens varsler fra Varsom

Finn faresonekart for din kommune

Aktuelt

Balansekunst - NVE gjennom 100 år

Aktuelt

Balansekunst - NVE gjennom 100 år