Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
132 kV Håland-Fagrafjell LYSE ELNETT AS Rogaland Sandnes, Klepp, Time 28.02.2020
Tromsø - konsesjon meddelt 09.03.2015 KVITEBJØRN VARME AS Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku Tromsø 28.02.2020
Ny 132 kV kraftledning Dalen - Hjelmeland samt nye Hjelmeland transformatorstasjon LYSE ELNETT AS Rogaland Strand, Hjelmeland 02.03.2020
Nettilknytning Stardalen kraftverk AS TINFOS AS Vestland Sunnfjord 03.03.2020
Belsvik settefisk, vassuttak og regulering av Heimsvatnet LERØY MIDT AS Trøndelag Heim 04.03.2020
Innvordfjellet vindkraftverk ZEPHYR AS Trøndelag Namsos, Flatanger 06.03.2020
Vardafjellet vindkraftverk VARDAFJELLET VINDKRAFT AS Rogaland Sandnes 06.03.2020
Ny 145 kV kabel Strinda-Universitetet TENSIO TS AS Trøndelag Trondheim 08.03.2020
Berger transformatorstasjon ELVIA AS Viken Asker 09.03.2020
Nordmoen vannverk NANNESTAD KOMMUNE Viken Nannestad 10.03.2020
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier