Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 28

60,8% / -0,6%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2018: 29,7
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 28 2018

489,2 kr/MWh  +3,7 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE