Norges vassdrags- og energidirektorat

Banner - energiberedskapskonferanse

 

illustrasjonsbilde vindkraftseminar 2019

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Privatperson Anne Lysen - konsesjonssøknad om vannuttak til akvakultur Ukjent Oppland Gran 26.04.2019
Likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia Statnett SF Rogaland Suldal, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær 28.04.2019
Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING Hedmark Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset 01.05.2019
132 kV kraftledning Kråkerøy-Hvaler HAFSLUND NETT AS Østfold Fredrikstad, Hvaler 02.05.2019
132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon LYSE ELNETT AS Rogaland Hå, Time 06.05.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier