NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Vårflom - Statusoppdatering

Se siste statusoppdatering her.

NVEs podcast: Vårflom - hva er det?

Hvordan oppstår vårflom? Hva kan man gjøre for å forebygge skader? Hvilken rolle spiller vannkraften? Og hva betyr klimaendringene for fremtidige flommer? 

 

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Grunnvassuttak, Lærdal vassverk LÆRDAL KOMMUNE Vestland Lærdal 11.06.2020
Søyland transformatorstasjon AGDER ENERGI NETT AS Agder Flekkefjord 12.06.2020
Se alle konsesjonssaker

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Forskning og Utvikling (FoU)

NVE driver egen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre.

Publikasjoner

Oversikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier