Norges vassdrags- og energidirektorat

Leverandørskifter 2015

Sum 4. kvartal - Husholdning 108 000
Kilde: Elmarkedstilsynet

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 16,4 TWh
Kilde: Elsertifikater

Systempris veke 38 2016

241,4 kr/MWh  3,7 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Skurdalsåa kraftverk NTE ENERGI AS Nord-Trøndelag Meråker 01.10.2016
Søndeled kraftverk AS EGELANDS VERK Aust-Agder Risør 03.10.2016
Stifoss kraftverk AS EGELANDS VERK Aust-Agder Gjerstad, Risør 03.10.2016
Midlertidig uttak fra Fjæraelva MARINE HARVEST NORWAY AS Hordaland Etne 05.10.2016
Oslo med Kolbotn HAFSLUND VARME AS Akershus, Oslo Oppegård, Oslo 05.10.2016
Røldal koblingsanlegg Statnett SF Hordaland Odda 07.10.2016
Ombygging av Jærnettet LYSE ELNETT AS Rogaland Sandnes, Hå, Klepp, Time, Sola 09.10.2016
Hell omformerstasjon JERNBANEVERKET Nord-Trøndelag Stjørdal 10.10.2016
Se alle konsesjonssaker

Nytt om konsesjonssaker

Se alle konsesjonsnyheter

Flom- og skredkartlagte kommuner:

Velg fylke
Velg kommune

Norsk kraftproduksjon

TWh 2. kvartal 2016: 33,8
Kilde: kvartalsrapport

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak 2. kvartal 2016:  35
MW: 453
GWh: 1344
Kilde: Ny kraftproduksjon

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over alle NVEs kart- og WMS-tjenester

Kartkatalog

NVEs Kulturstrøm

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}
{{post .message}}{{post .description}}