Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 49

72.3% / -2.0%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om konsesjonssaker

Oversikt over konsesjonssaker, status, frister og saksdokumenter

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Salbu Produksjon AS - søknad om uttak av vatn frå Salbuelva og regulering av Ramsgrøvatn i Hyllestad SALBU PRODUKSJON AS Sogn og Fjordane Hyllestad 19.12.2018
Flytting av kabler - Gartnerløkka - Krossen og Gartnerløkka - Falconbridge - Kristiansand kommune, Vest-Agder AGDER ENERGI NETT AS Vest-Agder Kristiansand 21.12.2018
Trondheim STATKRAFT VARME AS Trøndelag Trondheim 28.12.2018
Se alle konsesjonssaker

Ny fornybar energi

Endelig konsesjon/fritak
Sum 3. kvartal 2018:  34 | MW: 467 | GWh: 1 105

Norsk kraftproduksjon

TWh 3. kvartal 2018: 30,7

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 21,7 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE