Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Norsk Bioenergi AS - Konsesjon fjernvarme - Regnbuen og Berghagan - Langhus - Ski kommune, Akershus NORSK BIOENERGI AS Akershus Ski 17.06.2019
Mongstad varmekraftverk EQUINOR ASA Hordaland Lindås 18.06.2019
Nettilknytning Stardalen kraftverk AS TINFOS AS Sogn og Fjordane Jølster 19.06.2019
Rød transformatorstasjon - Oppgradering og fornyelse STATNETT SF Telemark Skien 20.06.2019
Dam Nord-Fløyta EIDSVOLL KOMMUNE Akershus Eidsvoll 21.06.2019
Ny 66 kV Harpefoss-Ringebu GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS Oppland Sør-Fron, Ringebu 21.06.2019
Tysvær vindkraftverk TYSVÆR VINDPARK AS Rogaland Tysvær 21.06.2019
Store Daltyven - midlertidig nedtapping OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Oppland Lunner 24.06.2019
Uttak av vann fra Kvassheimsåna STOKKELAND LAURITS Rogaland 26.06.2019
Oslofjord Varme - Konsesjon fjernvarme - Bekkestua og Nadderud - Bærum kommune, Akershus OSLOFJORD VARME AS Akershus Bærum 26.06.2019
Se alle konsesjonssaker

Informasjon om norske vannkraftverk

Vannkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Informasjon om norske vindkraftverk

Vindkraftdatabase med tekniske data, eierskap og lokasjon med mer.

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 26,8 TWh

NVEs møtekalender

Se oversikt over møter, konferanser (med presentasjoner) som NVE arrangerer. 

Det norske kraftsystemet

Egenskaper ved det norske kraftsystemet

FoU

Forskning og utviklingsarbeid i NVE

Hydrologiske sanntidsdata

Vannstand, vannføring, temperatur med mer.

Offentlig journal

Søk i titler og saksnummer på eInnsyn

Publikasjoner

OVersikt over NVE-publikasjoner, fordelt på år og serier