Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 15

25,1% / -2,1%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 4. kvartal 2017: 40,9
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 15 2018

386,4 kr/MWh  -1,9 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Planendring overføring Knabeån/Solliåna til Homstølvatn SIRA KVINA KRAFTSELSKAP Vest-Agder Kvinesdal 24.04.2018
Elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet Statoil Rogaland Rennesøy, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy 25.04.2018
Fosstveit kraftverk - innkalling til konsesjonsbehandling Aust-Agder Tvedestrand 27.04.2018
Uttak av drikkevann fra Sjåvatn HJARTDAL KOMMUNE Telemark Hjartdal 04.05.2018
Breisjøen - midlertidig avvik fra normalvannstand OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Oslo Oslo 08.05.2018
Se alle konsesjonssaker