Norges vassdrags- og energidirektorat

Magasinfylling veke 19

37,9% / +9,8%
Les mer om vassmagasinstatistikken

Norsk kraftproduksjon

TWh 1. kvartal 2018: 44,5
Kilde: kvartalsrapport

Systempris veke 19 2018

238,9 kr/MWh  -24,8 % (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

Elsertifikater

Ny produksjon siden 2012: 19,3 TWh
Kilde: Elsertifikater

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over NVEs karttjenester

Kartkatalog fra NVE

Konsesjonssaker på høring de neste 14 dagene

Sak Tiltakshaver Fylke Kommune Høringsfrist
Bergen - BKK Varme AS BKK VARME AS Hordaland Bergen 25.05.2018
FYLLINGSDALEN Angarde AS Hordaland Bergen 25.05.2018
Grinidammen - delvis nedlegging Oslo, Akershus Oslo, Bærum 01.06.2018
Store Røstjern - vannuttak til snøproduksjon FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Buskerud Ringerike 01.06.2018
Nannestad skisenter - vannuttak til snøproduksjon NANNESTAD SKISENTER STIFTELSE Akershus Nannestad 01.06.2018
Bestum likeretterstasjon, Oslo SPORVEIEN AS Oslo Oslo 01.06.2018
132 kV Langeland (på Tysnes) - Stord HAUGALAND KRAFT NETT AS Hordaland Stord, Tysnes 01.06.2018
Se alle konsesjonssaker