Publisert 06.12.2023 , sist oppdatert 22.05.2024

Sektoravgift

NVE dekker sine kostnader relatert til tilsyn og kontroll av vassdrag, energianlegg og fjernvarmegjennom sektoravgifter, med hjemmel i forskrift for sektoravgift, kraftberedskapsforskriften § 8-7 og damsikkerhetsforskriften § 8-3.

​Bakgrunn og beregningsmetode for hver enkelt sektoravgift finner dere  ved å klikke på aktuell link under.