Publisert 26.02.2015 , sist oppdatert 21.06.2021

API

Data som ligger på api.nve.no er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0).

Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/ og Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD).

Data som ligger på tjenestelaget er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten.

Tjenester

RegObs

  • regObs datasett: data fra regObs vises med regObs logo, etterfulgt av en tekst
  • regObs enkeltdata: i tilfellene på regObs hvor det er en bestemt kilde som brukes (eg. et bilde eller en observasjon) henvises det til den aktuelle observatøren.
  • Øvrige tilfeller: ved å merke bearbeidelsen med NVEs logo, etterfulgt av en tekst.
  • Logoen til regObs finnes på: https://varsom.frontify.com/.

Varsling

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med en tekst: