NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Tilsammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

Oversikt over ansatt i NVE

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde.

NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidirektoratet.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

 Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud