NVE fyller 100 ÅR

NVE fyller 100 år i 2021. Vi er en statlig etat, hvor tusentalls mennesker har satt sine spor. Fra vannkraftens pionertid til det grønne skiftet. Vi reflekterer over fortiden og ser fremover mot 100 nye år.

NVE har et bredt og sort samfunnsoppdrag som mange har en mening om. Vi jobber med naturfare og vassdrag, vannkraft og energi. Vi jobber med fag og forvaltning. Våre oppgaver og prioriteringer blir styrt av politiske beslutninger og budsjetter. Regjering og Storting setter rammene. Innenfor disse rammene gjør vi våre faglige vurderinger og tar beslutninger. 

Vi jobber med mange og store problemstillinger. Hvor skal strømmen hentes fra? Og hvem skal bygge ut? Hvem rammes av den neste storflommen? Og hva betyr dette for deg og meg? Vår lille jubileumsfilm gir deg et innblikk i utviklingen av NVE fra 1921 til 2021.

Vår utstilling BALANSEKUNST - NVE gjennom 100 år tar også for seg disse problemstillingene. Utstillingen kan oppleves på Teknisk Museum i Oslo til og med 16. oktober 2022.