Hvordan utføre en fareutredning?

Her finner du fremgangsmåte for å utføre utredning av ulike naturfarer