Pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

09575 (innenlands),
+47 22 95 95 95

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Ansvarlig redaktør: Kjetil Hillestad (khi@nve.no)

Redaktør: Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

NVE i sosiale medier

NVEs Youtube-kanal

Bilder til nedlasting

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Vassdrags- og energidirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Kommunikasjonsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Klimarådgiver
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Administrasjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Elmarkedstilsynet

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Energiavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Hydrologisk avdeling

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Konsesjonsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Skred- og vassdragsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Regionssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Fungerende regionsjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})

Tilsyn og beredskapsavdelingen

{{person.Name}}
{{person.Name}}
Avdelingsdirektør
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})
{{person.Name}}
{{person.Name}}
Seksjonssjef
{{person.DepartmentUnit}} ({{person.DepartmentUnitCode}})