Publisert 11.08.2022 , sist oppdatert 08.05.2024

Naturfareforum - samarbeid for å redusere vår sårbarhet for naturfarehendelser

Naturfareforum er den viktigste samvirkearenaen mellom offentlige organer for et samlet kunnskapsgrunnlag om naturfare. Dette innebærer et bredt samarbeid for å bedre samfunnets evne til å håndtere naturfare.

 

Partenes felles visjon er:

 

            «Vi jobber sammen for trygghet mot naturfare».