Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 20.04.2022

Vindkraft

Vindkraft er en av de raskest voksende energikildene i verden. Norge er blant landene i Europa med best tilgang på vindressurser. På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om vindkraft.