Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 04.10.2022

Konsesjonsbehandling og oppfølging av vindkraft på land

På denne siden finner du informasjon om konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land, og hvordan NVE følger opp anleggene under bygging og i drift.