Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.06.2021 , sist oppdatert 29.09.2022

Fjellskredovervåking

NVE overvåker ustabile fjellpartier med moderat og høy risiko. Fjellpartier med moderat risiko overvåkes periodisk, mens fjellpartier med høy risiko overvåkes kontinuerlig. Overvåkingen inngår i en samlet beredskap sammen med kommuner, politi, fylkesmenn, med flere. 


Hvilke fjellparti er overvåket i Norge?

Dagens varsel

Hvordan håndterer vi fjellskred i Norge?

NVE har det nasjonale ansvaret for å sikre mennesker og materielle verdier mot skred. NGU utfører kartlegging og risikoklassifisering av ustabile fjellpartier på oppdrag for NVE, mens NVE har ansvar for overvåking av fjellpartier med moderat og høy risiko. Les mer om hvordan NGU kartlegger og klassifiserer ustabile fjellpartier her.

Overvåking og varsling

Det er i dag 9 kontinuerlig- og 18 periodisk overvåkede ustabile fjellpartier i Norge. Overvåkingen kan deles i to nivåer:

Den periodiske overvåkingen tilfredsstiller ikke krav til overvåking i TEK17 § 7-4. NVE har planer og utstyr for å hurtig etablere kontinuerlig sanntidsovervåking for periodisk overvåkede fjellpartier ved behov.

For mer informasjon om hvordan sikkerhet mot fjellskred og sekundærvirkninger av disse skal ivaretas i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider for arealplanlegging .