Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 24.03.2022

Kontinuerlig overvåkede fjellpartier

Ustabile fjellpartier med høy risiko blir kontinuerlig overvåket av NVE. Overvåkingssystemet tilpasses hvert enkelt fjellparti basert på en samfunnsøkonomisk nytte/kost-vurdering. Sanntidsovervåking og varsling ivaretar krav til sikkerhet gitt i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-4.

Overvåkingen gir kommunene grunnlag for å tillate videre utvikling og utbygging i områder som er utsatt for flodbølge fra fjellskred, forutsatt at de øvrige kravene i § 7-4 er innfridd. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred og sekundærvirkninger av disse skal ivaretas i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider for arealplan

Oversikt over kontinuerlig overvåkede fjellpartier i Norge: