Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 06.05.2024

Kontinuerlig overvåkede fjellpartier

Ustabile fjellpartier med høy risiko blir kontinuerlig overvåket av NVE. Overvåkingssystemet tilpasses hvert enkelt fjellparti basert på en samfunnsøkonomisk nytte/kost-vurdering. Sanntidsovervåking og varsling ivaretar krav til sikkerhet gitt i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-4.

Overvåkingen baserer seg på minimum to uavhengige målesystemer. De vanligste målemetodene er – GPS og totalstasjon som måler posisjoner og bevegelser i rommet (3D) – og bakkebasert radar, laser og strekstag som måler avstander og bevegelser langs én retning (1D). Flere av de overvåkede fjellpartiene har metrologisk stasjon. Overvåking for alle fjellpartiene i denne gruppen tilfredsstiller kravene i TEK17 7-4 første ledd bokstav b).

Overvåkingen gir kommunene grunnlag for å tillate videre utvikling og utbygging i områder som er utsatt for flodbølge fra fjellskred, forutsatt at de øvrige kravene i § 7-4 er innfridd. Les mer om hvordan fare for fjellskred håndteres i NVEs veileder for sikkerhet mot fjellskred. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred og sekundærvirkninger av disse skal ivaretas i arealplaner og byggesaker, se her.

Oversikt over kontinuerlig overvåkede fjellpartier i Norge: