Publisert 10.02.2015 , sist oppdatert 02.06.2023

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strømleverandører

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Illustrasjon - opprinnelsesgarantier. Kilde: Hafslund

Det er strømleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Strømleverandørene kan da tilby kundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. Det er valgfritt for kunden om den vil inkludere opprinnelsesgarantier i sitt strømabonnement.

Hvem kan få opprinnelsesgarantier?

I Norge kan alle kraftprodusenter få opprinnelsesgarantier tilsvarende sin kraftproduksjon. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet. Det utstedes tre typer opprinnelsesgarantier:

  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra fornybare energikilder.
  • Opprinnelsesgarantier for elektrisitet fra høyeffektiv kraftvarmeproduksjon.
  • Opprinnelsesgarantier for andre typer elektrisitetsproduksjon.

Et anlegg som er godkjent for opprinnelsesgarantier er godkjent i fem år. Deretter må anlegget godkjennes på nytt.

Ordningen er regulert gjennom forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi.

Varedeklarasjon for strømleverandører

Strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier skal vise til NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen. Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier.  NVEs publiserer en årlig beregning av en varedeklarasjon som skal brukes av strømleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier for strømmen de selger. 

En strømleverandør som ønsker å lage en individuell varedeklarasjon som gir forbrukeren dokumentasjon på at strømmen er produsert fra bestemte fornybare kraftkilder skal gjøre dette gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier.

Ordningen med varedeklarasjoner er regulert gjennom forskrift om kraftomsetning og nettjenester, ​§ 8-5.​

Har du spørsmål, send e-post til nve@nve.no

Fakta

I 2018 ble det utstedt 138 millioner opprinnelsesgarantier i Norge, noe som tilsvarer 138 TWh. 20 TWh ble innløst i Norge.

Ved utgangen av 2018 var om lag 1290 norske kraftverk godkjent til å dokumentere sin kraftproduksjon med opprinnelsesgarantier.

Oversikt over godkjente anlegg