Publisert 13.05.2022 , sist oppdatert 14.07.2023

Flom

Vi har ingen entydig definisjon av begrepet flom. I fagfeltet hydrologi brukes begrepet om en forholdsvis høy vannføring forårsaket av nedbør eller snøsmelting. Den årvisse smelteperioden om våren og elvas reaksjon etter et regnvær omtales begge som flom, også når vannet holder seg mellom elvebreddene. 

I dagligtale kan det være hensiktsmessig å knytte ordet flom til en situasjon der vannet ikke lenger holder seg i elveløpet, men renner ut over terrenget rundt der det vanligvis er tørt. Definert slik kan flom også forårsakes av at vegetasjon, is eller annet sperrer elveløpet.

Kontakt

Flomvarslingen 08:00-21:00 alle dager:
tlf. 404 36 000 (ikke sms)        
flomvarsling@nve.no

Sjur Kolberg
tlf. 976 77 160 (09:00 – 15:00)
sak@nve.no

Varsom.no legger NVE ut flomvarsler 1-3 dager i forkant. Her finner du også NVEs varsler for skred og is, samt farevarsler fra Meteorologisk Institutt. Du kan også abonnere på epost-varsler.

SeNorge.no kan du følge den hydrologiske situasjonen i Norge på kart og i grafer.

RegObs.no kan du melde inn observasjoner av naturfarer som flom og skred. Disse arkiveres under naturhendelser.varsom.no og skredregistrering.no, med utvidet beskrivelse for større hendelser.