Publisert 03.01.2024

NVEs tilsynsaktivitet

NVE har eit vidtrekkande ansvar for tilsyn innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk.