Publisert 27.02.2015 , sist oppdatert 02.04.2024

Nettplanlegging

Informasjon om den langsiktige nettplanleggingen, som utføres før konsesjonsbehandlingen, finnes på nettsiden PlanNett.

Hvilken informasjon som skal legges inn er regulert av forskrift om energiutredninger.

Ordningen med Kraftsystemutredninger ble avviklet med en forskriftsendring 1.3.2024.

Utarbeiding av nettutredninger og deling av disse i PlanNett skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og transmisjonsnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av strømnettets utvikling. I arbeidet med nettutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for de mulige endringene i kraftsystemet.

Nettutredningene er viktige grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.