Publisert 19.11.2014 , sist oppdatert 02.04.2024

Kraftsystemutredninger 2021 og 2022

Den siste kraftsystemutredningen for transmisjonsnettet ble levert i oktober 2021 og de nyeste regionale kraftsystemutredningene ble levert sommeren 2022. 

Hver kraftsystemutredning har en offentlig del, kalt hovedrapporten og en grunnlagsrapport for de med tjenstlig behov. Grunnlagsrapporten er underlagt taushetsplikt fordi den inneholder sensitive opplysninger om kraftsystemet.

De siste offentlige versjonene av kraftsystemutredningene kan lastes ned gjennom linkene under. Fra og med 2022 har flere nettselskap tatt i bruk nettsiden plannett.nve.no   for å legge inn tiltak og utredninger.

Last ned hovedrapporter