Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 02.04.2024

Digital KSU/PlanNett

Prosjektet «digital KSU» hadde som mål å digitalisere PDF-versjonen av kraftsystemutredningene (KSU). Dette resulterte i nettsiden plannett.nve.no

Dette har vi gjort så langt:

Per nå er nettplanene til nettselskapene trukket ut av PDFen og samlet i en ny digital løsning vi har kalt PlanNett. PlanNett samler overordnet informasjon om nettplanene gjennom hele livsløpet «fra behov oppstår til anlegg på drift».

Vi har gjennomført en større analyse av ordningen med kraftsystemutredninger. Dette arbeidet er dokumentert rapporten «fra digitalt papir til digital samhandling – en analyse av kraftsystemutredningen». Både PlanNett og videre arbeid i prosjektet bygger på denne analysen.

Videre har vi oppdatert Forskrift om energiutredninger, slik at det nå er obligatorisk å levere informasjon i PlanNett.

Dette arbeider vi med fremover:

  1. Utvide PlanNett til å inneholde informasjon om kapasitetsbehovene
  2. Løpende forvaltning og utvikling i PlanNett

Prosjektet har grenseflater mot andre digitaliseringsprosjekt i Energiavdelingen, slik som digitalisering av konsesjonsprosessen.

Kontaktperson

Prosjektleder Stacey Maree Trodal