Publisert 22.09.2015 , sist oppdatert 07.07.2023

Konsesjon

Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og der det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.Kontaktpersoner

Vannkraftkonsesjoner:

Carsten S. Jensen

Vassdragsinngrep, grunnvann, mini- og mikrokraftverk:

Gry Berg

Energikonsesjon:

Svein Grotli Skogen

Nettkonsesjon:

Telefon til seksjon for nettkonsesjoner: 22 95 90 55

Åpningstidene for telefonen er 9-12 alle hverdager.

E-post: Nettkonsesjoner@nve.no