Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 22.04.2022

Analysemetoder og modeller

NVE utfører analyser i forbindelse med overvåkning og forskning med formål å kvantifisere og oppnå kunnskap om vannets opptreden.

NVE utfører analyser av hydrologiske data ved hjelp av modeller basert på statistiske metoder og deterministiske, fysisk baserte beskrivelser av vannets kretsløp. En modell er et sett av matematiske likninger som beregner hvordan meteorologiske prosesser og landjordas egenskaper påvirker vannets opptreden. Beregningene utføres i alminnelighet ved hjelp av datamaskiner. Modellene benyttes for alle deler av vannets kretsløp, inklusive lagring og strømning i elver, sjøer, mark- og grunnvanns­magasin og vann i frossen tilstand i isbreer, som snø og som is på vassdragene. Formålet er å beskrive middeltilstand, variasjon og ekstremer (flom og tørke) for tidligere perioder eller for framtiden, både i områder med og uten observasjoner. Framskrivningene kan være for de neste dagene i forbindelse med varsling eller for de neste 100 år i forbindelse med beregning av klimaendringers virkning på vannets kretsløp.

Kontaktinformasjon