Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 23.06.2023

Kraftproduksjon

I et normalår produserer Norge om lag 156 TWh elektrisk energi. Kraftutbyggingen har vært høy de siste årene, og elsertifikatordningen har gitt oss over 19 TWh fornybar kraft.

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på om lag 156 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 31.03.2023 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 769 33 730 136,9
Vindkraft 65 5 083 16,9
Termisk kraft 30 642 3,1
Totalt 1 864 39 455

156,9

*   Referert til tilsigsperioden 1991-2020

De siste årene har utbyggingen av ny kraft vært på det høyeste nivået siden slutten av 1970-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi ble frem til utgangen av 2021  subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. 

Siste langsiktige kraftmarkedsanalyse fra NVE er fra 2021. Ny langsiktig kraftmarkedsanalyse for 2023 er under arbeid og vil etter planen publiseres som høsten 2023.