Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 29.04.2022

Termisk kraft

Termisk kraftproduksjon, også kalt varmekraft, har i Norge et begrenset omfang. Installert kapasitet for varmekraftproduksjon i Norge utgjør om lag 690 MW, dersom vi ikke inkluderer reservekraftverk. Reservekraftverk er tatt ut av drift. NVE ga tillatelse til nedleggelse. 

Termiske kraftverk i Norge er basert på naturgass, varme fra industrielle prosesser og avfallsforbrenning. Den største delen av termisk kraftproduksjon kommer fra gasskraftproduksjon på Melkøya og Mongstad.

Opplysningene er hentet fra blant  annet konsesjonssøknader, kraftsystemutredninger og Fosweb. Oversikten kan være mangelfull for anlegg under 1 MW. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og korreksjoner. Tilbakemeldinger sendes til Maria Sidelnikova

Brensel Installert effekt [MW]
Naturgass 438
Varmegjenvinning 136
Avfallsforbrenning 83
CO gass 14
Bark, returfiberavfall, slam, rivningsvirke og olje  12
Biogass fra avfall 5
Flis fra impregnert tre, avfallsforbrenning 2

 

 

Kontaktperson

Rådgiver Maria Sidelnikova
epost: msi@nve.no