Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 30.04.2024

Termisk kraft

Termisk kraftproduksjon, også kalt varmekraft, har i Norge et begrenset omfang. Installert kapasitet for varmekraftproduksjon i Norge utgjør om lag 540 MW. 

Termiske kraftverk i Norge er basert på naturgass, varme fra industrielle prosesser og avfallsforbrenning. Den største delen av termisk kraftproduksjon kommer fra gasskraftproduksjon.

Opplysningene er hentet fra blant  annet konsesjonssøknader, kraftsystemutredninger og Fosweb. Oversikten kan være mangelfull for anlegg under 1 MW. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og korreksjoner. Tilbakemeldinger sendes til Maria Sidelnikova

Brensel Installert effekt [MW]
Naturgass 259
Varmegjenvinning 162
Avfallsforbrenning 83
CO gass 14
Bark, returfiberavfall, slam, rivningsvirke og olje  12
Biogass fra avfall 5
Flis fra impregnert tre, avfallsforbrenning 2

 

 

Kontaktperson

Rådgiver Maria Sidelnikova
epost: msi@nve.no