Publisert 14.01.2020 , sist oppdatert 07.04.2022

Målinger og målenett

NVE utfører målinger som dekker store deler av de ulike elementene i vannets kretsløp. NVE tar imot data fra over 2000 unike målepunkt. Av disse er 345 målepunkt eid av NVE. På lenkene under kan du lese mer om ulike typer målinger, og hvordan de utføres. Målingene er grunnlaget for mye av NVEs arbeid, blant annet farekartlegging, naturfarevarsling og forskning.