Vassdrag- og grunnvannstiltak

Tiltak i vassdraget kan være vannuttak til alle formål, også uttak av grunnvann, og fysiske inngrep i eller nær vannstrengen, bygging av dammer, overføringer, kraftverk, nedlegging av gamle tiltak og midlertidige tiltak

Maler og veiledning til melding og søknad