Miljøtilsyn vassdragsanlegg

NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av anlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen.