Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 04.12.2023

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

NVE publiserer de fleste år langsiktige kraftmarkedsanalyser. På denne siden finner du informasjon om arbeidet, og tidligere analyser. 

Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk rasjonell produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi.  De fleste år utarbeider vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i vedtatte virkemidler og de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, gjør vi en analyse av hvordan kraftsystemet i Norge og Europa vil utvikle seg mot 2040. Analysen er overordnet, og vi ser hovedsakelig på utvikling i kraftbalanse og kraftpriser.    

Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver.  Vi bruker kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd, utarbeide større analyser og til å besvare oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Vi bruker også kraftprisene fra analysen inn i den samfunnsøkonomiske vurderingen når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon og kraftnett.  

 

Tidligere publiserte kraftmarkedsanalyser

Kontaktperson

Henriette Birkelund

E-post: henb@nve.no

Illustrasjonsbilde, dam