Publisert 09.10.2023 , sist oppdatert 18.10.2023

Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2022

Det ble ikke utarbeidet ny langsiktig kraftmarkedsanalyse fra NVE i 2022, men en oppdatert prisbane for 2030 og 2040 ble publisert. Ny langsiktig kraftmarkedsanalyse blir etter planen publisert som vanlig høsten 2023.

NVE har publisert en utredning om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet. Analysen bak dette arbeidet er også den som ligger til grunn for vår oppdaterte prisbane. Den nye basisprisbanen vil inngå i vårt oppdaterte datagrunnlag for konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver, slik vi normalt tar i bruk resultatene fra langsiktig kraftmarkedsanalyse. 

For å lese de viktigste funnene i utredningen av om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet i rapporten, les her. På denne siden finnes også underlag til figurer i rapporten, og oppdatert prisbane.