Publisert 04.10.2022 , sist oppdatert 03.01.2024

Miljøtilsyn energianlegg

NVEs miljøtilsyn skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av energianlegg, som kraftledninger, transformatorstasjoner, vindkraftverk og solkraftverk, skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen.