Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.10.2022 , sist oppdatert 24.10.2022

Miljøtilsyn energianlegg

NVEs miljøtilsyn skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av energianlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen. Seksjonens oppgaver omfatter godkjenning av planer for anleggsgjennomføring slik at landskap og miljø blir ivaretatt på best mulig måte. Vi foretar kontroll i bygge- og driftsfasen.