Publisert 04.10.2022

God praksis energianlegg

For utbyggere av energi- og overføringsanlegg er det viktig å planlegge og bygge anleggene slik at de gjør minst mulig skade på miljøet, og blir best mulig tilpasset landskapet. NVE har utarbeidet en rekke faktaark som presenterer god praksis når det gjelder miljø- og landskapsforhold.

Nr. 3-2015 Riggområder

Nr. 5-2015 Avfall, forurensning og støy

Nr. 6-2015 Massedeponi og tipper

Nr. 8-2016 Vegetasjonsetablering

Nr. 9-2017 Midlertidige anleggsveier