Publisert 04.10.2022 , sist oppdatert 01.03.2023

Behandling av planer og oppfølging av energianlegg

Miljøtilsynets oppgaver omfatter godkjenning av planer for anleggsgjennomføring slik at landskap og miljø blir ivaretatt på best mulig måte. Vi foretar kontroll i bygge- og driftsfasen.