Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 11.03.2024

Vannkraft

Vannkraften utgjør mesteparten av den norske kraftproduksjonen. Per 31.12.2023 var midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 137,3 TWh, hvorav små kraftverk utgjør 12,1 TWh. Installert effekt for vannkraft i Norge er på 33 852 MW.

Bygging av bølgeskjermen på Aursjødammen. Foto: NVE.
Bygging av bølgeskjermen på Aursjødammen. Foto: NVE.

En av NVEs forvaltningsmessige oppgaver er å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye prosjekter. Ved utgangen av 2023 var det under bygging 0,9 TWh ny vannkraft og ytterligere 2,8 TWh har fått utbyggingstillatelse som er ikke realisert enda.

Som grunnlag for vannkraftpotensialet legges det til grunn en referanseperiode på 30 år. Referanseperioden for vannkraftpotensialet ble oppdatert i desember 2022 og er nå basert på perioden 1991-2020. Tidligere ble det lagt til grunn perioden 1981-2010. En nærmere beskrivelse om oppdatering av referanseperioden finnes her.

NVE publiserer en kvartalsvis oversikt over endelige tillatelser og ny utbygging for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret. Videre inneholder oversikten inneholder blant annet hvor mye ny kraft som er under bygging og endelige tillatelser som ikke er utbygd eller under bygging.

Per 31.12.2023 består det utbygde vannkraftsystemet av:

Kategori

Antall

Ytelse [MW]

Midlere årsproduksjon [TWh]*

< 1 MW

581

191

0,7

1 – 10 MW

852

3 188

11,4

10 – 100 MW

264

10 069

43,6

>= 100 MW

84

20 404

81,9

Pumper

33

---

-0,3

Totalt

Kraftverk:1 781

Pumper: 33

33 852

137,3

* Referert tilsigsperioden 1991-2020