Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 15.06.2023

Vannkraft

Vannkraften utgjør mesteparten av den norske kraftproduksjonen. Per 31.03.2023 var midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 136,9 TWh, hvorav små kraftverk utgjør 11,8 TWh. Installert effekt for vannkraft i Norge er på 33 730 MW.

Bygging av bølgeskjermen på Aursjødammen. Foto: NVE.
Bygging av bølgeskjermen på Aursjødammen. Foto: NVE.

En av NVEs forvaltningsmessige oppgaver er å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye prosjekter. Ved utgangen av første kvartal 2022 var det under bygging 1,1 TWh ny vannkraft og ytterligere 3,0 TWh har fått utbyggingstillatelse som er ikke realisert enda.

Som grunnlag for vannkraftpotensialet legges det til grunn en referanseperiode på 30 år. Referanseperioden for vannkraftpotensialet ble oppdatert i desember 2022 og er nå basert på perioden 1991-2020. Tidligere ble det lagt til grunn perioden 1981-2010. En nærmere beskrivelse om oppdatering av referanseperioden finnes her.

NVE publiserer en kvartalsvis oversikt over endelige tillatelser og ny utbygging for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret. Videre inneholder oversikten inneholder blant annet hvor mye ny kraft som er under bygging og endelige tillatelser som ikke er utbygd eller under bygging.

nettsiden er det en oversikt med blant annet saker knyttet til vannkraftutbygging. Oversikten viser imidlertid ikke hvilke prosjekter som er realisert.

Per 31.03.2023 består det utbygde vannkraftsystemet av:

Kategori

Antall

Ytelse [MW]

Midlere årsproduksjon [TWh]*

< 1 MW

582

191

0,7

1-10 MW

838

3 114

11,1

10-100 MW

265

10 021

43,6

>= 100 MW

84

20 404

81,8

Pumper

32

---

-0,3

Totalt

Kraftverk:1 769

Pumper: 32

33 730

136,9

* referert tilsigsperioden 1991-2020