Vannkraftdatabase

Vannkraftdatabasen inneholder informasjon om utbygde kraftverk, pumpekraftverk og pumper, inkludert kraftverk som er midlertidig ute av drift. Databasen oppdateres fortløpende.

Data kan også lastes ned fra API her.