Jobb i NVE - NVE

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

NVE er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Gjennom personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i denne forbindelsen. Du kan lese hele personvernerklæringen her

NVE tar sikte på å delta på Bygg- og miljødagen (BM-dagen) ved NTNU i Trondheim 16. februar 2021.
Utover det er det ikke besluttet hvilke karrieredager NVE deltar på våren 2021.

 

Ledige stillinger

Se alle våre ledige stillinger her