Jobb i NVE - NVE

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

NVE er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Gjennom personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i denne forbindelsen. Du kan lese hele personvernerklæringen her


Studenter - her treffer dere oss 

Trondheim/digital 16. september: Bindeleddet - karrieredag NTNU
Oslo/digitalt 24. september: Karrieredag UiO
Ås/digitalt 14. oktober: Karrieredagen - NMBU
Trondheim/digitalt 29. oktober: Energidagen - NTNU
Trondheim 16. februar 2021: Bygg- og miljødagen (BM-dagen) – NTNU

Det er mulig at flere av karrieredagene blir i digital form – vi kommer tilbake med informasjon om dette når datoene nærmer seg.