Publisert 08.01.2009 , sist oppdatert 27.02.2024

Trainee-program (EnergiTrainee)

Vi er på jakt etter deg med Mastergrad innen energi/elkraft med interesse for kraftnett og nettvirksomhet. 

EnergiTrainee er et samarbeid mellom SINTEF Energi AS, BKK Nett, Lnett, Statnett SF, NVE, DSB og Fornybar Norge. EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca. 8 måneder. Disse tre oppholdene skal gi innblikk i nettbransjen fra tre ulike sider; forskning, nettselskap og myndighetsorgan/bransjeorganisasjon. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi (forskningsorganisasjon), ett hos Statnett, Lnett eller BKK (nettselskaper) og ett hos NVE, Fornybar Norge eller DSB (myndighetsorgan/bransjeorganisasjon).

EnergiTrainee gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan man jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. I tillegg oppfordres man til å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne medarbeidere gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTrainee opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende energibedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir en god startrampe for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres to nye EnergiTraineer med oppstart i august. EnergiTraineene er nyutdannede med mastergrad innen energi/elkraft som har interesse for nettvirksomheten.

Normalt blir utlysningen publisert i august/september med søknadsfrist i midten av oktober og oppstart i august året etter. Se denne siden eller EnergiTrainee sin egen hjemmeside for årets utlysning. 

Alt du trenger å vite om ordningen finner du her.