Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.12.2015 , sist oppdatert 01.09.2021

Historiske data

Informasjon om målesteder og hva som er målt i hvilke tidsrom kan finnes gjennom:

www.senorge.no kan du se daglig oppdaterte kart med snø, vær, vann og klima for Norge. Du kan se tidsserier fra databasene til NVE og met.no

Hvordan få historiske data

Vi har dessverre foreløpig ikke en selvbetjent løsning for å hente ut historiske data. Send en e-post til hydrology@nve.no, så sender vi data så raskt som mulig.

Dette måler vi

NVE har en nasjonal database for innsamling av hydrologiske-, miljø- og meterologiske data. Det er samlet store mengder målinger fra norske vassdrag med start tilbake på 1800-tallet.

De viktigste parametrene vi måler og lagrer er vannstand, vannføring, snø, is, breer, vannet i grunnen, vanntemperatur, erosjon og sedimenttransport.

Historiske vannføringsdata til produksjonsplanlegging

Data fra 82 stasjoner, som NVE benytter til å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet, kan lastes ned her.

Antall verdier

Vi utfører målinger på ca. 2000 stasjoner. Daglig lagres ca 100.000 verdier i databasen. Årlig tilvekst er ca 100 000 000 enkeltverdier (per 2016).

Flere dataprogrammer er utviklet for innkjøring, henting, bearbeiding og presentasjon av hydrologiske- og meterologiske data fra denne databasen. Opplysninger som lagres er bla. stasjoners navn og beliggenhet, sensortype, målingstype, instrumentering og måledata (dato/tid/verdi).

Det finnes også serier med målinger ved flere parallelle høyder, såkalte vertikalmålinger. Eksempelvis kan det være mange punkt med temperaturmålinger på en linje fra vann- eller jordoverflaten til et nivå under overflaten.

Full tilgang til alle våre hydrologiske data og analyseprogram

Som en betalt tjeneste tilbyr NVE tilgang til vårt interne system for oppslag og analyse av hydrologiske data, kalt "Hydra II".  Mer informasjon finner du her.