Publisert 02.12.2015 , sist oppdatert 27.01.2022

Historiske data

Informasjon om målesteder og hva som er målt i hvilke tidsrom kan finnes gjennom:

www.senorge.no kan du se daglig oppdaterte kart med snø, vær, vann og klima for Norge. Du kan se tidsserier fra databasene til NVE og met.no

Hvordan få tilgang til hydrologiske data?

NVE har flere løsninger for å vise og laste ned data om vannstand, vannføring, vanntemperatur og andre måledata fra vassdrag i Norge.

Sildre
Sildre brukes for å vise og laste ned både sanntidsdata og historiske data. Omfattende tilleggsinformasjon om målestedene vises også, slik som detaljer om nedbørfeltene, reguleringsinformasjon og bilder av målestedene. Systemet er tilpasset bruk både på mobilskjerm og større skjermer. Husk at de nyeste dataene (ofte inneværende år) ikke vil være ferdig kvalitetskontrollerte. En del serier er sperret for publisering i sanntid pga. konkurranseforhold i kraftmarkedet. Historiske data for slike serier vil som regel være tilgjengelige for nedlastning i seriekart.
https://sildre.nve.no/

Seriekart
Seriekart er ment som hjelpemiddel for profesjonelle brukere for å finne de best egnete seriene til ulike analyseformål. Man kan gjøre utplukk av måleserier basert på omfattende sammensatte kriterier, og laste ned data. Seriekart baseres bare på ferdig kvalitetskontrollerte dataserier fra både aktive og nedlagte målestasjoner.
https://seriekart.nve.no

 HydAPI
Om du vil automatisere hentingen av hydrologiske data, bør du se på vårt hydrologiske API. NVE tilbyr et hydrologisk API (HydAPI) som leverer både historiske og helt ferske data.
HydAPI’et leverer ut observasjonsdata, for bl.a. vannstand, vannføring, snødybde, grunnvann og vanntemperatur, samt metadata for serier.
https://hydapi.nve.no/

Har du spørsmål knyttet til våre hydrologiske data eller verktøy, kontakt oss på hydrology@nve.no

Dette måler vi

NVE har en nasjonal database for innsamling av hydrologiske-, miljø- og meterologiske data. Det er samlet store mengder målinger fra norske vassdrag med start tilbake på 1800-tallet.

De viktigste parametrene vi måler og lagrer er vannstand, vannføring, snø, is, breer, vannet i grunnen, vanntemperatur, erosjon og sedimenttransport.

Hydrologisk referansedatasett til bruk i klimastudier

Hydrologisk avdeling i NVE har definert et referansedatasett med tidsserier egnet til bruk i klimastudier. Les mer og få oversikt over datasettet her.

Historiske vannføringsdata til produksjonsplanlegging

Data fra 82 stasjoner, som NVE benytter til å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet, kan lastes ned her.

Antall verdier

Vi utfører målinger på ca. 2000 stasjoner. Daglig lagres ca 100.000 verdier i databasen. Årlig tilvekst er ca 100 000 000 enkeltverdier (per 2016).

Flere dataprogrammer er utviklet for innkjøring, henting, bearbeiding og presentasjon av hydrologiske- og meterologiske data fra denne databasen. Opplysninger som lagres er bla. stasjoners navn og beliggenhet, sensortype, målingstype, instrumentering og måledata (dato/tid/verdi).

Det finnes også serier med målinger ved flere parallelle høyder, såkalte vertikalmålinger. Eksempelvis kan det være mange punkt med temperaturmålinger på en linje fra vann- eller jordoverflaten til et nivå under overflaten.

Full tilgang til alle våre hydrologiske data og analyseprogram

Som en betalt tjeneste tilbyr NVE tilgang til vårt interne system for oppslag og analyse av hydrologiske data, kalt "Hydra II".  Mer informasjon finner du her.