Publisert 13.12.2021 , sist oppdatert 20.01.2023

Hydrologisk referansedatasett til bruk i klimastudier

Som nasjonal faginstitusjon i hydrologi har Hydrologisk avdeling i NVE definert et referansedatasett med tidsserier egnet til bruk i klimastudier.

Data kan brukes til å få økt kunnskap om klimarelaterte forandringer og konsekvenser og har blitt benyttet i en rekke vitenskapelige publikasjoner til å analysere klimaendringer (Wilson et al. 2010, Li et al. 2015, Vormoor et al. 2015, Filipova et al. 2016, Romanowicz et al. 2016, Vormoor et al. 2016, Blöschl et al. 2017, Hodgkins et al. 2017, Blöschl et al. 2019, Filipova et al. 2019, Lawrence 2020, Hagen et al. 2021). Datasettet består av lange tidsserier med god kvalitet som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet i utstrakt grad. Tidsseriene som inngår i datasettet er hentet fra NVEs Hydra II database og inkluderer parameterne vannføring, grunnvann, snødyp, snø-vannekvivalent, massebalanse og lengde på isbreer, i tillegg til vanntemperatur og is i innsjøer og elver.  

NVEs arbeid med å definere tidsserier til bruk i klimastudier begynte i 2013. Det første samlede referansedatasett for alle parametere, bakgrunn og metoder for utvelgelse av tidsserier kan leses i rapporten: Anne K. Fleig (Ed.): Norwegian Hydrological Referance Dataset for Climate Change Studies. NVE Report no. 2/2013. 
 
I de senere år har datasettet løpende blitt oppdatert og metodene for utvelgelse av data har blitt videreutviklet. Nedenfor fins oppdatert informasjon om hvilke tidsserier NVE har definert som egnet til bruk i klimastudier og metodikk for utvelgelse. Seriene utgjør til sammen det hydrologiske klimareferansedatasett for Norge. 

Referanser: 
Blöschl G., Hall J., Parajka J., Perdigão R.A.P., Merz B., Arheimer B., Aronica G.T., Bilibashi A., Bonacci O., Borga M., Canjevac I., Castellarin A., Chirico G.B., Claps P., Fiala K., Frolova N., Gorbachova L., Gül A., Hannaford J., Harrigan S., Kireeva M., Kiss A., Kjeldsen T.R., Kohnová S., Koskela J.J., Ledvinka O., Macdonald N., Mavrova-Guirguinova M., Mediero L., Merz R., Molnar P., Montanari A., Murphy C., Osuch M., Ovcharuk V., Radevski I., Rogger M., Salinas J.L., Sauquet E., Sraj M., Szolgay J., Viglione A., Volpi E., Wilson D., Zaimi K., Zivkovic N. (2017) Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357 (6351), 588–590, doi: 10.1126/science.aan2506

Blöschl G., Hall J., Viglione A., Perdigão R.A.P., Parajka J., Merz B., Lun D., Arheimer B., Aronica G.T., Bilibashi A., Bohác M., Bonacci O., Borga M., Canjevac I., Castellarin A., Chirico G.B., Claps P., Frolova N., Ganora D., Gorbachova L., Gül A., Hannaford J., Harrigan S., Kireeva M., Kiss A., Kjeldsen T.R., Kohnová S., Koskela J.J., Ledvinka O., Macdonald N., Mavrova-Guirguinova M., Mediero L., Merz R., Molnar P., Montanari A., Murphy C., Osuch M., Ovcharuk V., Radevski I., Salinas J.L., Sauquet E., Sraj M., Szolgay J., Volpi E., Wilson D., Zaimi K., Zivkovic N. (2019) Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, 573, 108–111, doi: 10.1038/s41586-019-1495-6

Filipova, V., Lawrence, D.,  Klempe, H. (2016) Regionalisation of the parameters of the rainfall–runoff model PQRUT. Hydrology Research, 47(4), 748–766. doi: 10.2166/nh.2016.060 

Filipova, V., Lawrence, D., Skaugen, T. (2019) A stochastic event-based approach for flood estimation in catchments with mixed rainfall and snowmelt flood regimes. Natural Hazards  and Earth System Sciences, 19(1), 1–18. doi: 10.5194/nhess-19-1-2019 

Hagen, J.S., Leblois, E., Lawrence, D., Solomatine, D.,  Sorteberg, A. (2021) Identifying major drivers of daily streamflow from large-scale atmospheric circulation with machine learning. Journal of Hydrology, 596, 126086. doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126086 

Hodgkins, G.A., Whitfield, P.H., Burn, D.H., Hannaford, J., Renard, B., Stahl, K., Fleig, A.K., Madsen, H.  Mediero, L., Korhonen, J., Murphy, C., Crochet, P., Wilson, D. (2017) Climate-driven  variability in the occurrence of major floods across North America and Europe, Journal of Hydrology, 552, 704–717. doi: 10.1016/j.jhydrol.2017.07.027

Lawrence, D. (2020) Uncertainty introduced by flood frequency analysis in projections for changes in flood magnitudes under a future climate in Norway. Journal of Hydrology: Regional Studies, 28, 100675. doi: 10.1016/j.ejrh.2020.100675 

Li, H., Beldring, S., Xu, C.-Y., Huss, M., Melvold, K.,  Jain, S.K. (2015) Integrating a glacier retreat model into a hydrological model–Case studies of three glacierised catchments in Norway and Himalayan region. Journal of Hydrology, 527, 656–667. doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.05.017 

Romanowicz, R.J., Bogdanowicz, E., Debele, S.E., Doroszkiewicz, J., Hisdal, H., Lawrence, D., Meresa, H.K., Napiórkowski, J.J., Oscuch, M., Witold, G.S., Wilson, D., Wong, W.K. (2016)  Climate change impact on hydrological extremes: preliminary results from the Polish-Norwegian Project. Acta Geophysica, 64(2), 477–509. doi: 10.1515/acgeo-2016-0009

Vormoor, K., Lawrence, D., Heistermann, M., Bronstert, A. (2015) Climate change impacts on the seasonality and generation processes of floods – projections and uncertainties for catchments with mixed snowmelt/rainfall flood regimes, Hydrology and Earth System Sciences19, 913–931. doi: 10.5194/hess-19-913-2015 

Vormoor, K., Lawrence, D., Schlichting, L., Wilson, D., Wong, W.K. (2016) Evidence for changes in the magnitude and frequency of observed rainfall vs. snowmelt driven floods in Norway,  Journal of Hydrology538, 33–48. doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.03.066

Wilson, D., Hisdal, H., Lawrence, D. (2010) Has streamflow changed in the Nordic countries? – Recent trends and comparisons to hydrological projections. Journal of Hydrology, 394, 334–346, doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.09.010