Publisert 07.04.2022 , sist oppdatert 22.04.2022

Vannet under bakken - markvann og grunnvann

Mesteparten av regn og snøsmelting i Norge infiltrerer ned i bakken på sin vei til bekker, vassdrag og til slutt havet. Fagfeltet geohydrologi handler om å forstå og beskrive den rollen grunn- og markvann spiller i naturen, hvordan det kan utnyttes på en bærekraftig måte, og hvordan det påvirkes av menneskelig aktivitet.