Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.03.2015 , sist oppdatert 02.12.2022

Regelverk

Her får du oversikt over lover, forskrifter og veiledere som NVE forvalter og legger til grunn for vårt arbeid på ulike områder. Lenker til regelverk er også tilgjengelig fra temasidene våre.

Tittel Type Publisert
{{ i.title }} {{ i.type }} {{ i.year }}

Det finnes ingen elementer med følgende kriterier