Karttjenester - NVE

Kart og geografiske fagdata finner du i NVE Kartkatalog. Våre kart og datasett er åpne for alle.

Kartkatalog fra NVE - se våre kart og fagdata

Last ned data - når du trenger data på egen maskin

Karttjenester (REST/WMS) - for oppkobling i egen kartløsning

NVE Temakart tilbyr også 3D-visning av terreng og bygg.

►  Les mer om våre kartverktøy

NVE Kartkatalog gjør det enkelt å finne fagtemaet du er på jakt etter i kjappe og brukervennlige NVE Temakart. Her finner du også de andre kartløsninger våre og oversikt over karttjenestene (REST/WMS) som vi tilbyr.

NVE Temakart, som også har 3D-visning av terreng og bygg, er vår anbefalte inngang til fagdata fra NVE. Du finner et NVE Temakart for de fleste av datasettene våre.

NVE Atlas gir deg tilgang til et bredt spekter av våre geografiske temadata. Kartverktøyet er først og fremst et støtteverktøy for forvaltningen.  

NEVINA (nedbørfelt og vannføringsindeksanalyse) er karttjenesten der kan du beregne nedbørfelt, feltparametere og indekser for et fritt valgt punkt i et vassdrag. NEVINA kom i ny og utvidet versjon i april 2020.

Varsom Xgeo brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner tilbake til 1957, i tillegg til kart 9 dager frem i tid basert på værprognoser.

seNorge er en noe forenklet utgave av Varsom Xgeo, med kartdata om vann, vær, snø og klima.

Varsom Regobs er laget for å samle inn flest mulig observasjoner fra folk, knyttet til snø, flom, jord- og isforhold. Dataene brukes av de nasjonale varslingstjenestene. Last ned Varsom Regobs-appen og bidra til bedre datagrunnlag.

Vann-Nett portal driftes og utvikles av NVE, i samarbeid med Miljødirektoratet. Vann-Nett er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre en helhetlig vannressursforvaltning som er i henhold til Vannforskriften. Vann-Nett er sentral for Norges rapportering til EU.

Våre temadata og karttjenester er også tilgjengelige fra Geonorge.no, Distribusjonen er i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

 

" vi har oppdaterte data om vann, energi og naturfare "