Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.05.2020 , sist oppdatert 29.05.2020

Nytt om GIS API

Oppdateringer og endringer i NVEs karttjenester