Publisert 12.08.2021 , sist oppdatert 01.11.2023

NVE's karttjenester flyttes til skyen

NVE's karttjenester flyttes til skyen.  Mange karttjenester for dermed nye url-er.

Dette gjeller alle NVE's WMS tjenester (som også er tilgjengelig via REST)

Som får bedre stabilitet og ytelse. 

 

Alle NVE's karttjenester på:

    • WMS: https://gis3.nve.no/map/services/
    • REST: https://gis3.nve.no/map/rest/services/

byttes til skytjenester på:

    • WMS: https://nve.geodataonline.no/arcgis/services/
    • REST: https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/